Ungdomsudtagelser og Ungdoms-DM

Der er nu kun 5 dage tilbage til tilmeldingsfristen til Ungdoms-DM udløber. Bl.a. i den forbindelse skriver ungdomslandstræner Allan Stig Rasmussen nedenstående om fremgangsmåde til udtagelse til EU Mesterskaberne, Ungdoms-EM og Ungdoms-VM.

Allan Stig Rasmussen, der jo udover at være ungdomslandstræner, er danmarksmester både individuelt og med Jetsmark for hold, vil også holde et foredrag om ungdomselitearbejde i forbindelse med U-DM. Foredraget holdes lørdag den 28. maj kl. 16.00 på spillestedet Engholmskolen i Allerød.

Af Allan Stig Rasmussen
Ungdomsudtagelser
Årets Ungdoms-DM (U-DM) stævne står snart for døren, og i forbindelse dermed, såvel som forlængelse deraf, gør årets udtagelser til EU Mesterskaberne (EU-M) og Ungdoms-EM (U-EM) det også. Dertil kommer Ungdoms-VM (U-VM). Jeg vil derfor gerne gøre opmærksom på fremgangsmåden i forhold til udtagelser m.v.

EU-M spilles igen i Mureck, Østrig, i starten af august, og rejseleder & træner bliver Andreas Wiwe.

U-EM spilles i Albena, Bulgarien, midt i september, og rejseleder & træner bliver undertegnede.

Til U-DM vinder Danmarksmestrene i grupperne U08-U14 (der lever op til kravet om minimum antal deltagere) – udover titlen og præmien på 2.000 kr. til skaklig støtte – en friplads til EU-M eller U-EM. Fripladsen dækker over gratis kost, logi og turneringsindskud.

Transportudgifterne kan forhåbentlig i høj grad dækkes af de 2.000 kr. Hvorvidt pladsen vil kunne benyttes til EU-M eller U-EM, aftales i samråd med undertegnede. Dog har jeg kompetencen til at beslutte det. Desuden er det et krav fra DSU’s side, at der rejser en forælder/værge med til spillere i U08 og U10.

Senest to uger efter U-DM, dvs. d. 12. juni, vil udtagelserne til EU-M og U-EM være foretaget. Dette gøres af undertegnede, og et udvalg jeg har sammensat (der er yderst kompetent, mener jeg naturligvis). Den formelle kompetence dertil ligger dog igen på mit bord.

Man kan ansøge om at komme med til disse stævner, selvom man ikke er udtaget, hvis man er villig til selv at betale. Det er endnu ikke klart, hvad de samlede udgifter løber op i, men man skal nok regne med i hvert fald 8.000 kr.

Tilsvarende forholder det sig med U-VM, som spilles i Caldas Novas, Brasilien, fra midt i november. Transportudgifterne derover lader desværre til at være så høje, at der ikke på samme vis bliver sendt en delegation af sted med træner, for ungdomselite-midlerne. Danmark har dog en friplads i hver gruppe, så dem kan man også ansøge om at få tildelt – med undtagelse af i grupperne U12 og U16 drenge, hvor pladserne allerede er tildelt.

Kunne det have interesse, bedes man kontakte mig på følgende e-mail: ungdomselite@skak.dk – jo før desto bedre, og senest en uge efter udtagelserne bliver offentliggjort (så er I advaret om den korte frist).

I forbindelse med U-DM vil jeg forresten give en lille præsentation af mit arbejde som ungdomslandstræner, min tilgang, forudsætninger m.v., programsat til lørdag d. 28. maj kl. 16 i Allerød.

Allan Stig Rasmussen, ungdomslandstræner