Auktion over 175 skakbøger

Skakklubben Rokaden i Randers har arvet Frits Justesens bogsamling, hvoraf 175 titler sættes på auktion den 21. september.

Forhåndsbud kan indsendes.

Vi har modtaget nedenstående fra Rokaden.

Af Claus Andersen
Auktion
I marts 2010 døde Frits Justesen, der gennem mange år var aktivt medlem af SKAK 46 og ved fusionen med Tårnet i 2003 var blandt stifterne af Rokaden.

Frits var indehaver af en betydelig skakbogsamling, som på forskellig vis kom hans klubkammerater til gavn – dels var han altid parat til at udlåne de bøger, der kunne være brug for i konkrete sammenhænge, f.eks. åbningsværker, dels forærede han i de senere år bøger til interesserede og til salg ved klubbens interne auktioner og bidrog på den måde til at sikre klubbens solide økonomi.

Frits’ familie har generøst overdraget hans samling til Rokaden, og vi har besluttet at sælge en del af den på auktion – i første omgang biografier og turneringsbøger.

Auktionen finder sted:
Tirsdag den 21. september i klubbens lokaler i Kulturhuset, Stemannsgade 2, 2. sal, 8900 Randers C.

Der er eftersyn fra kl. 18.00, og auktionen starter kl. 19.30.

Alle, der er interesserede i at byde, bedes ved ankomst registrere sig med navn og adresse, og modtager herefter et bydernummer.

På listen er hver bog anført med den mindstepris, hvorfra budgivningen starter. Indtil 50 kr. hæves der med 5 kr. og herover med 10 kr.

Der kan også fremsendes skriftlige bud pr. e-mail til Claes Løfgren lofgren@email.dk
Disse skal være modtaget senest lørdag den 18. september kl. 18.00. I tilfælde af enslydende bud har det først modtagne fortrinsret. Auktionarius agerer så på byderens vegne i auktionslokalet.

Se bogtitlerne på www.skakklubbenrokaden.dk

Claus Andersen