Referat af HB-møde den 2. april 2010

Referatet fra Hovedbestyrelsesmødet den 2. april 2010 med tilhørende bilag kan nu downloades her på siden.

Se: www.dsu.dk/index.php?id=391