To nye i FU

Ved delegeretmødet i Hillerød blev Chresten Nielsen og Kim Skaanning-Pedersen valgt ind i forretningsudvalget. Jeg har bedt de to nye FU-medlemmer skrive et par ord om sig selv.

Kim Skaanning-Pedersen:
Jeg er 36 år og arbejder til daglig på 10. klassecentret i Vejle.

Skakkarrieren startede i 1989. I en alder af 15 år begyndte jeg i Bellinge Skakklub, der ligger i udkanten af Odense. 1993 flyttede jeg til Frem Skakklub i Odense, hvor jeg i mange år var juniorleder.

I 1996 overtog jeg Skoleskakken på Giersings Realskole, hvor der i løbet af årene blev spillet meget skak. Med god hjælp fra de andre skoleskakledere, jeg i årenes løb havde fået indsluset, blev det til en succesrig tid med bl.a. tre danmarksmesterskaber i skoleskak for hold, og derefter deltagelse i de nordiske mesterskaber.

Mange af skoleskakspillerne fik vi videre over i de etablerede skakklubber, bl.a. Frem Skakklub, hvor vi arrangerede ferieskak, juniortræning, ungdomsskolehold osv.

I 2005 blev jeg valgt til hovedkredsbestyrelsen på Fyn, hvor jeg fik rollen som juniorleder, der bl.a. stod for juniorelitetræningen, turneringer og meget andet. Derudover har jeg i mange år deltaget på Tjele Sommerlejr.

I 2008 flyttede jeg til min nuværende bopæl i Randbøldal, der ligger mellem Vejle og Billund.

Chresten Nielsen:
Personlig baggrund:
Jeg er 26 år og bosat sammen med min kæreste Nadja i Allested-Vejle på Midtfyn. Har spillet i Gelsted Skakklub siden 2005. Sidder til daglig som administrator på et boligselskab i Odense, som udlejer kollegieboliger til studerende. Yderligere er jeg ved at færdiggøre en HA. Jur. Uddannelse på Syddansk Universitet i Odense.

Organisatorisk baggrund:
Har været næstformand i Gelsted Skakklub siden jeg begyndte at spille skak mere eller mindre, og har altid sat det organisatoriske i højsædet for at optimere mulighederne for at få flere til at elske skakspillet lige så højt som jeg selv gør. Dette betyder dog ikke, at jeg ikke har ambitioner om at blive stærkere skakmæssigt. Snarere tværtimod.

Siden hovedkredsmødet i 2006 har jeg været valgt som sekretær for 3. hovedkreds. I den forbindelse har jeg været bindeled ud til klubberne og arbejdet meget for at skabe nogle rammer for klubberne på Fyn, som alle kunne leve efter – og op til. I en periode sammen med Kim Skaanning-Pedersen, med et glimrende samarbejde som følge heraf.

Har bistået Finn Larsen i arbejdet med Pokalturneringen siden 2008 og er nu blevet ansvarlig for at gennemføre den, iflg. en HB beslutning i 2009.

Fremtiden:
Mine arbejdsopgaver i FU bliver i første omgang at få gjort alle Dansk Skak Unions oplysninger, tilgængelige for medlemmerne i en opdateret version. Når dette er på plads, mener jeg det bliver lettere for det menige medlem at tilegne sig viden om reglementer, strukturer og organisationen.

Derudover skal der træffes nogle politiske beslutninger, hvori det er mit mål at lytte til de medlemmer, der mener at kunne bidrage med noget til fællesskabet, og derefter arbejde for de ting jeg selv tror på i forbindelse hermed.