Delegeretmødet 2010

På delegeretmødet ved DM i Hillerød blev det vedtaget, at kontingentet forbliver uændret, men EMT-afgiften stiger fra 20 kr. til 30 kr. Samtidig falder afgiften på at ELO-rate turneringer væk, og EMT-afgiften vil fremover også gælde for udenlandske deltagere i danske turneringer.

Henrik Knudsen og Lars Wisler Pedersen ønskede ikke genvalg til FU. Nyvalgte blev Chresten Nielsen og Kim Skaanning-Pedersen.


Forretningsudvalget. Bagerst fra venstre Kim Skaanning-Pedersen. René B. Christensen og Chresten Nielsen, forrest fra venstre formand Lars-Henrik Bech Hansen og Tom Skovgaard.