Live-kommentering på Skak.dk

Der er flere, der har efterspurgt en introduktion til, hvordan man følger live-kommenteringen på Skak.dk via Windows-klienten.

Når man er logget ind, det kan være som sig selv eller som gæst, skal man klikke på ”øjnene”

Så fremkommer denne kontrolboks, hvor man så kan vælge de partier, man vil følge med i.

Man kan sagtens have flere brætter åbne på samme tid og hoppe rundt imellem dem. Det kan man ikke via Web-klienten.

God fornøjelse med live-kommenteringen.

Læs mere om Skak.dk her: http://www.dsu.dk/index.php?id=368