Mølvig: Ikke nogen fjendtlig handling

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

percivaldi fierkge_2015_H_E_Bruun_foto

Skak.dk’s sædvanlige referat i journalistisk form af de mange bilag fra det foregående HB-møde, har denne gang været genstand for en større debat på det sociale medie Facebook.


(Arkivfoto fra et af Henrik Mølvig og Køges initiativer: GM-turneringen XtraCon Grand Master. Her et af de store øjeblikke, da Martin Percivaldi (th), som nu spiller for Køge, banker den brasilianske +2600-GM Fier i Køge i 2015. Foto Henrik E. Bruun)

 

Baggrunden for debatten er det bebudede sagsanlæg mod DSU om en regel i holdturneringen om udenlandske spillere. Det er tilsyneladende kommet bag på flere, at det omtales uden at alle parter er hørt yderligere.

 

I den forbindelse vil jeg sige, at skak.dk normalt beskæftiger sig med at bringe resultater og foromtaler med skakligt indhold og ikke debatindlæg.

Derfor er sagen forsøgt beskrevet fair over for begge parter, uden at hverken DSU eller HB på den ene side eller sagsøgeren Henrik Mølvig eller IVS Køge på den anden side er kommet yderligere til orde. 

 

Det har der været nogen utilfredshed med, og da det ikke er alle DSU’ medlemmer, der benytter Facebook, må det være på sin plads at bringe et indlæg, som Henrik Mølvig har ønsket som kommentar til sagen.

 

Jeg tillader mig at linke til den oprindelige artikel. Link til artikel om sagsanlæg

 

Henrik Mølvig indleder med en kort kommentar til artiklen, og fremsender i øvrigt den meddelelse til Hovedbestyrelsen i DSU, som er baggrund for HB’s afvisning af at ændre paragraffen i reglerne om holdturneringen. HB’s debat kendes stadig kun af HB-medlemmerne.

 

Henrik Mølvig skriver:

 

Det er korrekt at Chess Team køge har stævnet DSU med henblik på at fjerne udlændingereglen. Det bør dog ikke komme som en overraskelse, da jeg har debatteret dette med Poul Jacobsen siden efteråret. Jeg har forsøgt at argumentere for den fjernelse baseret på logiske, skaklige og kommercielle forhold.

 

Jeg sendte nedenstående til formand og HB – inden det kom så vidt, som en stævning.

 

Jeg vil meget gerne bede om at dette bringes på skak.dk

Så kender folk også mine grunde hertil – Især den sidste sætning, som understreger mit absolut fortsatte engagement i dansk skak.

 

Til Hovedbestyrelsen

 

Jeg har haft en snak med Poul Jacobsen vedr. den danske særregel i divisionsturneringen, som begrænser antallet af udenlandske spillere. Jeg kan ligeledes forstå at HB har haft en snak om dette på mødet d. 27/11, hvor man finder at de nuværende regler er passende og derfor ikke ændres.

 

Jeg vil gerne redegøre for hvorfor jeg mener at denne regel bør afskaffes. Jeg vil dele min argumentation op i 3 dele.

 

  1. Det rent sportslige for dansk skak, og deraf afledet skaklige konsekvenser og muligheder ved en ”åbning” af divisionsskakken for alle.
  2. Det rent kommercielle, her argumenterer jeg for dette set som sponsor af Dansk skak.
  3. Det juridiske – jeg anser det for ulovligt at have denne begrænsning, og ønsker at loven overholdes.

 

Ad 1)

 

Jeg ser store muligheder for at Dansk divisionsskak kan øge sit niveau rent skakligt og dette vil også smitte af på de danske topspillere. De vil få bedre mulighed for at møde stærk modstand. Den danske liga er meget svagere end de sammenlignelige divisioner i hhv. Norge, Sverige og Tyskland. I dag møder en typisk Dansk topspiller ikke særlig meget modstand igennem et skakår – det eneste tidspunkt de reelt får modstand, er hvis de deltager i XtraCon Chess Open, eller en lignende udenlandsk open. Derudover selvfølgelig OL, og Europacuppen for hold. (Hvor vi ikke historisk ikke gør meget væsen af os…).

 

Det er tydeligt, at  de danske topspillere ikke udvikler sig udover den danske mur på omkring 2500-2550 i Elo. Der har historisk kun været 3 spillere over dette niveau. Hvis divisionskakken/ligaen tilføres udenlandske spillere med højt niveau, vil de danske topspillere kunne profitere fra dette – både ifm. med direkte kampe imod dem, men også via træningssessioner.

 

Vi har i Køge i år allerede gennemført 1 træningssession med GM Jon L. Hammer, til stor glæde for resten af holdet (Der er planlagt flere). Jeg ved positivt at Philidor også gjorde dette, da de var mest aktive.

 

Ad 2)

 

Som sponsor for XtraCon skakligaen, er det i min interesse at højne niveauet – det vil give flere tilskuere (online), og med tiden vil en stærk liga (ala den tyske), give både pressedækning og bedre værdi af sponsorater. Det er svært at tiltrække sponsorer til en dansk skak ”indavl” , hvor de samme spillere blot rykker rundt imellem klubberne, alt efter hvem der pt. giver de bedste forhold (økonomisk kompensation etc.).

 

Prøv at forestille jer, hvis man indførte den samme regel i Dansk fodbold – det ville sænke niveauet betragteligt, og dermed de kommercielle muligheder som sponsorer.

 

Ad 3)

 

Skak er i dag en professionel sport for alle stormestre med 2550 + i rating – der er masser af Norske, Svenske og østeuropæiske spilles som gerne ville spille i den danske division, hvis det var muligt. På samme måde som flere af de aller stærkeste danske spillere (Sune Berg, Mads Andersen….mfl.), spiller i de andre divisioner omkring os (Sverige, Tyskland etc.). Dette gør de for betaling – og man kan derfor ikke betragte skak på øverste liga niveau, som en amatør sport. Det er den ikke. Vi har kun få spillere i Danmark, som lever af dette på fuldtid – men vi har mange som supplerer deres indkomst ved at spille skak. At de ikke er fuldtidsprofessionelle, skyldes også det høje omkostningsniveau i Danmark.

 

I den danske liga spiller der i dag 2 udlændinge pr. hold (som jo er maks), på mange af de deltagende hold. De modtager betaling, på samme måde som mange af de danske spillere i ligaen. Betalinger overstiger langt normal timeløn for alm. arbejde.

 

Det er derfor tydeligt at begrænsningen af udlændinge forhindrer stærke skak spillere (EU borgere) i at tjene penge på skak i den danske division. Det er derfor et klar brud på EU reglerne.

 

Jeg håber at ovenstående vil få jer til at ændre reglerne.

 

 

 

Afslutning)

 

Det er min plan at dette vil blive prøvet ved dansk ret – hvis ikke reglerne ændres. Jeg vil derfor udtage en stævning imod unionen i slutningen af Januar 2017. Så kan retten bedømme sagens stilling.

 

NOTE:

 

Det er meget vigtigt for mig, at understrege at dette ikke er ment som en fjendtlig handling. Jeg har et godt samarbejde med unionen og dansk skak i øvrigt, og det agter jeg at fortsætte uanset udfaldet af denne sag.

Henrik Mølvig

Direktør