Kursus for ledere i skak

Fra Kai Bjørnskov, der både er medlem af Dansk Skoleskaks forretningsudvalg og medlem i DSUs hovedbestyrelse, har vi modtaget nedenstående.

Af Kai Bjørnskov
Dansk Skoleskak tilbyder i samarbejde med FOF og Dansk Skak Union et lederkursus i skak.

Kurset henvender sig til alle skakspillere uden hensyn til styrke, men med interesse for at undervise børn og unge i skak. Kurset består af elementer, som sætter deltagerne i stand til at organisere undervisning i skoleskak/klub regi.

Kort beskrivelse af DSS og DSU, love og regler for en skakklub og en skoleskakklub, turneringsplanlægning (alle-mod-alle, monrad) og lidt om PR, hvor der fremlægges forskellige muligheder for markedsføring.

Den overvejende del af kurset anvendes til demonstrationer og praktiske øvelser. Herunder fremdrages og vurderes dele af undervisningsmateriale, som er tilgængeligt på nettet hos såvel DSS som DSU, af egnede lærebøger og af andet materiale. Der lægges vægt på at sætte deltagerne i stand til at vælge form, indhold og sværhedsgrad til varierende elevgrupper.
Undervejs demonstreres og trænes anvendelsen af edb-beamer (med f.eks. Fritz), OHP – transparenter, demonstrationsbræt og øvelser parvis eller i grupper med bræt og brikker.
Under alle demonstrationer og øvelser inddrages overvejelser af, hvilken målgruppe det valgte materiale passer til, hvilken fremstillingsform der vil være bedst, og hvor længe målgruppen vil kunne koncentrere sig om den valgte kombination. Der anlægges en naturlig praktisk vinkel.
Særlig vanskelige, dygtige eller opmærksomhedskrævende elever drøftes.

Kursus, der omfatter 15 lektioner, tilbydes i weekenden 29. – 30. august i Kolding, 12. – 13. september i Slagelse og 26. – 27. september i Randers. Kurset koster ca. 700 kr., hvoraf kommunerne via lederuddannelsespuljer forventes at dække 75%. Tilmelding foregår til de lokale FOF – afdelinger (findes via www.fof.dk ) eller ved henvendelse til Kai Bjørnskov, e-mail: kai@skoleskak.dk – der er underviser på kurset. Kai er mangeårig skoleskakleder, og medlem af DSS’ forretningsudvalg med ansvar for DSS’s lederrekruttering.