You are currently viewing Delegeretmødet 2024 afholdt

Delegeretmødet 2024 afholdt

På delegeretmødet 2024 blev Erik G. Andresen fra Ullerslev Skakklub udnævnt til æresmedlem af Dansk Skak Union for sin livslange indsats for dansk skak. På billedet øverst i artiklen overrækker DSUs formand Poul Jacobsen æresbeviset til Erik G. Andresen.

Formandens og kassererens beretninger blev vedtaget. Regnskabet viser et overskud for regnskabsåret 2023 på dkr. 210.296,-.

Ratingafgift og kontingent blev stort set de samme som året før, dog blev børnekontingentet hævet med 2½ krone i kvartalet, så det nu lyder på præcis 100,- kr., der er nemmere at regne med.

Aars og Skørpings forslag om en ny divisionsstruktur blev forkastet af forsamlingen efter af have været til debat på mødet.

Der var genvalg uden modkandidater på samtlige poster, der var i spil.

Der vil senere komme et udførligt referat af delegeretmødet her på skak.dk.

Dansk Skak Unions forretningsudvalg. Bagerst fra venstre Palle Halkier Jørgensen (sekretær), Jesper Scherling Fris (organisation) og Poul Guldbæk Olesen (kasserer). Forrest Arild Rimestad (udvikling) og Poul Jacobsen (formand). Foto: Thomas Vestergård