You are currently viewing Reserver i Landsholdsklassen

Reserver i Landsholdsklassen

Kvalificerede spillere kan melde sig til i Landsholdsklassen indtil tirsdag den 31. januar kl. 23:59.59.

DSUs formand Poul Jacobsen har bedt skak.dk gøre opmærksom på, at reserver til Landsholdsklassen findes i ratingrækkefølge blandt de tilmeldte spillere, der ikke kommer blandt de 10 deltagere i klassen.

Der stilles enkeltværelse til rådighed på Hotel Svendborg for deltagerne i Landsholdsklassen ligesom stormestre får 5.000 kr. i startpenge, dog 10.000,- kr. hvis man har over 2600 i Elo den 1. februar 2023.

Se hele indbydelsen her.