You are currently viewing Delegeretmøde den 19. september

Delegeretmøde den 19. september

Efter FU-møde i Svendborg lørdag og HB-møde online søndag, har Dansk Skak Union besluttet, at man agter at gennemføre to delegeretmøder søndag den 19. september 2021. Grunden til, at der skal holdes to møder, er jo, at det aldrig blev muligt at holde et delegeretmøde i 2020 på grund af corona-restriktionerne.

DSU satser på, at man kan holde et kort delegeretmøde for 2020, og så efter en kort pause gå over til delegeretmødet 2021, hvor alle valg etc. vil foregå. Perioden for valg vil blive rettet ind, så det passer med en normal drift i fremtiden med delegeretmøder i påsken. Nogen poster vil vare cirka ½ år, andre cirka 1½ år.

Angående forslag til delegeretmøderne, så vil de indsendte forslag til delegeretmødet 2020 naturligvis kunne fastholdes, men fristen for at indsende forslag til delegeretmødet 2021, er søndag den 18. juli. FU vil tage kontakt til de forslagsstillere, der har fremsendt forslag til 2020, for at høre, om hvilket møde, det er mest hensigtsmæssigt at behandle forslagene på.

DSU satser på at holde møderne cirka midt i landet for at mindske den samlede transporttid. Fredericia kunne være et godt bud, men det er endnu ikke helt fastlagt; men vil selvfølgelig fremgå af indbydelsen.