You are currently viewing Nytårshilsen fra Dansk Skak Union

Nytårshilsen fra Dansk Skak Union

Så blev det atter tid til den årlige status, hvor der ikke alene dvæles ved nogle af årets begivenheder, men hvor blikket også rettes fremad, mod forventede udfordringer og højdepunkter. Det kan synes oplagt at fokusere på det forgangne års mange problemer, men det vil næppe bringe mange fremskridt, så lad os i stedet prøve at fokusere på nogle af de plusser 2020 trods alt også bød på.

Skakmæssigt er den største gevinst formentlig den påtvungne satsning på onlineskak, som heldigvis har vist sig som en aktivitet der uden alt for stort besvær kan dyrkes af mange, og også som en aktivitet med både et stort publikum, og et stort vækstpotentiale. Verdensmesteren er om nogen gået forrest, og har med utrolig vedvarende energi engageret sig i store prestigefyldte onlineturneringer, hvor der ikke alene er massiv fokus på resultaterne, men også en nødvendig opmærksomhed på sikkerhed imod snyd i form af computerhjælp.

Dansk Skak Union vil fortsat deltage i udviklingen af onlineskakken, som et supplement til de former vi traditionelt har dyrket skakken under. Udviklingen vil først og fremmest ske via etablering af officielle mesterskabsturneringer, og oprettelse af en funktion som onlineskakkoordinator.

Det betyder ikke at nærskakken er ”død”, absolut ikke, og vi skal fortsat have meget stor fokus herpå. De senere år har vi ofret megen opmærksomhed på vore største unge talenters jagt på stormestertitler og succes i det hele taget, og vi kan nu glæde os over at to af dem er i mål, mens en tredje er tæt på, og reelt kun et spørgsmål om tid. Alt sammen lover det rigtig godt for topniveauet i dansk skak, og for det danske landshold, som nu bare kommer til at nyde godt af at spillerne bliver stedse bedre.

Ved årsskiftet trådte Jøker Holdings dedikerede sponsorat af landsholdet i kraft, og i lyset heraf bliver fremtidsudsigterne endnu bedre. En aftale som ikke alene betyder at spillerne får bedre betingelser ved de store landsholdsturneringer, men også giver økonomisk mulighed for at tilbyde dem de allerbedste træningsmuligheder. Hermed forventes det at en plads på landsholdet er tilpas attraktiv til at de allerbedste vil slås for at være med hver gang. Det er med stor forventning vi ser frem til resultaterne af det sponsorat, der har som mål at placere Danmark i top-10 ved enten OL eller EM for landshold, inden for en 5-årig periode.

2020 har efterladt os med en række uopfyldte forpligtelser og opgaver. Vi skal have afviklet et delegeretmøde for 2020, inden vi forhåbentlig i påsken kan afvikle det ordinære 2021-møde. Et af de efterhånden ofte stillede spørgsmål er om divisionsturneringens gennemførsel. Skal vi aflyse 2020/2021 sæsonen helt eller delvist? Flere hovedkredse har allerede opgivet at gennemføre deres lokale rækker, og det vil naturligvis få indflydelse på beslutningen vedrørende divisionsturneringen. Vi har til DM 2021 ændret på tilmeldingsproceduren til LH-klassen, så vi er ikke afhængige af at Skakligaen slutter forinden DM. Dermed er det teoretisk muligt at forlænge Divisionsturneringens afviklingsperiode med flere måneder – en beslutning som HB kommer til at træffe meget snart.

Vores suverænt mest populære turneringsform, når det kommer til individuelle turneringer, har været genstand for svingende økonomiske betingelser, man kan vist godt kalde det en tur i rutsjebanen. Først fik vi forhandlet gebyret for Fide-rating af alle mod alle-turneringer ned, hvilket vi var særdeles tilfredse med. Senere underkendte Fides nye juridiske ekspert, beslutningen fra kongressen i 2017 og vi kom alligevel til at betale de gamle urimelige gebyrer. Vi har naturligvis fortsat protesteret og agiteret for vore synspunkter, og kan nu med stor glæde meddele at de nye Financial Regulations som trådte i kraft 1. januar, endegyldigt har efterkommet vore ønsker, og nu indføjet i Fide Handbook, at gebyret for alle mod alle-turneringer op til gennemsnitsratingen 2230 er 1 € pr. deltager. Et meget tilfredsstillende slutresultat af en lang diskussion, hvor man endelig har anerkendt at hobbyskakspillere naturligvis ikke skal betale professionelle gebyrer for at dyrke deres passion. Så med andre ord, arrangører som gerne vil tilbyde alle mod alle-turneringer, kan nu roligt tilbyde Fide rating af disse, så længe rating gennemsnittet for gruppen er under 2230, og gebyret dermed ikke overstiger 1 € pr. deltager – for dyrere grupper skal der træffes en beslutning om praksis fremover.

Diskussionen har efterhånden kørt i mange år, hvorvidt der skal ske ændringer i måden hvorpå vi organiserer og leder Dansk Skak Union. Længe har der været en forhåbning om at hovedkredsene fandt hensigtsmæssigt sammen, med f.eks. to hovedkredse på hver sin side af Storebælt. Fordelene forventes at være større regionale enheder med flere ressourcer, både økonomiske og ledelsesmæssige. Ulemperne at det medfører større geografiske områdeinddelinger, som for nogle kan virke uoverskuelige. Andre mener vi skal helt væk fra den nuværende struktur med tre ledelsesniveauer, (FU, HB og Delegeretmødet), som de mener er alt for ineffektiv. Det har helt sikkert været en både fornuftig og værdifuld struktur igennem mange år med meget større medlemstal, uanset om vi regner med klubber eller personer. En struktur som har sikret at både land og by havde rimelig indflydelse på hvorledes Unionen udviklede sig.

Men, verden af i dag er væsentlig anderledes, medlemstallet er faldet til 40% af dengang vi var flest, mens kommunikationshastigheden og vejene til information og indflydelse til gengæld er vokset ekstremt i forhold til tidligere tiders postvæsen og kopimaskiner. Bl.a. derfor mener mange at den rigtige løsning på være et Unions sekretariat som skal løse mange af de opgaver der i dag varetages af frivillige, der så til gengæld skulle få bedre tid og energi til at udtænke gode politikker.

Jeg vil gerne her opfordre til at man diskuterer Unionens struktur på de niveauer hvor man mødes, og forsøger at forberede sig på en kommende proces som skal afklare hvorledes vi skal indrette os. Diskussionen skal ikke bare føres mellem de mest aktive tastaturpolitikere på Facebook, den skal også føres i skakklubberne, ved kaffebordene, ved generalforsamlingerne i klubber og hovedkredse, og ved Unionens delegeretmøder. Vi skal have ordentlig fat i denne varme kartoffel, og have den fortæret, uanset om det bliver til frikadeller eller andesteg!

Uanset hvordan Unionen skal indrettes fremover, vil der være en opgave med at få flere piger og kvinder ind i skakklubberne. Netflix serien Queens Gambit har taget verden med storm, og medført en voldsom stigende interesse for skakspillet, ikke mindst blandt kvinder. Den udvikling skal vi være parate til at være en del af, også selvom vi måske skal ændre lidt på nogle vaner.

Til slut en tak til såvel ansatte som frivillige ledere på alle niveauer, for de indsatser hver især yder til vores fælles bedste! Uden jeres indsats var der ingen Union, det vil også være virkeligheden fremover, uanset hvilken struktur der bliver gældende, så kan alt ikke klares med et sekretariat.
En særlig tak skal rettes til Kvindelandsholdets træner Peter Thorsbro, som efter 4 års veludført arbejde på posten, har besluttet at der skal nye kræfter på posten. Tak Peter for en ihærdig og utrættelig indsats med træning og motivation af vore allerbedste kvindespillere, en indsats hvis betydning ikke kan overdrives, hverken på det holdmæssige eller individuelle plan. Stillingen slås op snarest, så interesserede der mener de kan bidrage til kvindelandsholdets positive udvikling opfordres til at søge.

Med håbet om at alle er kommet velbeholdne gennem årsskiftet, ønsker Dansk Skak Union alle medlemmer og skakelskere et godt nytår 2021.

Med venlig hilsen

Poul Jacobsen