You are currently viewing 1. udkast af divisionsturneringen 20-21

1. udkast af divisionsturneringen 20-21

Til klubberne i Dansk Skak Union

Divisionsturneringsudvalget er nu klar til at præsentere 1. udkast af divisionsturneringen 2020-21

http://chess.dk/division/divisionsturnering_2020-21_udkast_1.pdf

Hvis man ønsker at gøre indsigelser mod udkastet, sender man en indsigelse til

divisionsturneringsudvalg@skak.dk

Med begrundelser for hvorfor man har lavet en indsigelse, og også gerne et forslag til de ændringer man mener giver et bedre divisionsturneringsprogram.

Indsigelser skal være divisionsturneringsudvalget i hænde senest 26. september. Hvis man ikke får medhold i en indsigelse kan man bede om at den bliver forelagt HB.

Venlig hilsen

Divisionsturneringsudvalget