Det nye FU er på plads

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

Opdateret : Referat fra Dansk Skak Unions delegeretmøde søndag den 1. april 2018 i Svendborg kan downloades her.

 

Ved Dansk Skak Unions delegeretmøde i dag i Svendborg var formand Poul Jacobsen og FU-medlem Arild Rimestad på valg og de blev begge genvalgt for to år uden modkandidater. Til den vakante post i FU blev Jesper Scherling Fris fra Allerød Skakklub foreslået og valgt for et år uden modkandidater.

 

fu 2019

Dansk Skak Unions forretningsudvalg. Fra venstre Jesper Scherling Fris, kasserer Poul Guldbæk Olesen, formand Poul Jacobsen, Arild Rimestad og Aage Dalstrup Olsen. Foto: Thomas Vestergård

Indtil vi får hele referatet fra delegeretmøde offentliggjort her på skak.dk, kan det nævnes, at Sydjysk Hovedkreds forslag om ændring i vedtægterne, så hver klubformand har det antal stemmer, som der er medlemmer i klubben (før skulle der være mindst 8 medlemmer for at få stemmeret på delegeretmødet) blev vedtaget med overvældende flertal.

Samtidig fremgik det af formandens beretning, at FU har fået grønt lys fra Hovedbestyrelse til at ansætte stormester Sune Berg Hansen som landstræner.

 

Til sidst på delegeretmødet inviterede FU til Danmarksmesterskabet 2020. Igen bliver Hotel Svendborg det hyggelige centrum for turneringen.