Skrappere krav til turneringsledere og dommere

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

FIDE har besluttet at der med omgående virkning indføres store bøder og karantænestraffe, hvis ikke turneringsledere og dommere i ELO ratede turneringer fremover opfylder FIDEs krav til uddannelse og aktivitetsniveau. Minimumstraffen er en bøde på € 500, samt 6 måneders karantæne til hoveddommeren, for en førstegangsforseelse. Straffene stiger til det dobbelte ved næste overtrædelse, så det kan blive ganske kostbart.

 

For at undgå dette, har vi nu indrettet turneringssystemet således, at der ikke kan oprettes eller indberettes turneringer, uden at der er valgt godkendte dommere. Til ELO-ratede turneringer skal det være dommere, som FIDE har godkendt, og til turneringer som udelukkende skal rates dansk skal dommeren have en dansk godkendelse, dvs. bestået teoretisk og praktisk dommeruddannelse.

En masse danske dommere er FIDE godkendte, og bevarer deres godkendelse hvis ellers de er aktive, hvilket efter FIDE standard betyder dømmer en ELO ratet turnering mindst hvert 2. år. Hvis dette smutter, bliver deres status ændret til inaktiv, og de kan derefter kun aktiveres mod betaling af en ny licensafgift.

Det siger sig selv at administrationen af dette bliver en ganske omfattende opgave, især i perioden efter at den nye version af turneringssystemet er taget i brug. Unionens dommerudvalg skal populært sagt gennemgå samtlige dommere, og kategorisere dem efter uddannelse og aktivitetsniveau. Dette arbejde er allerede i gang, men da der er ca. 20% af DSUs medlemmer som på et eller andet tidspunkt har fået en dommerregistrering af en art, vil det tage lang tid at gennemgå alle.

I praksis betyder dette, at man fra nu af ikke kan oprette en turnering i turneringssystemet uden at vælge en godkendt dommer. Har man i klubben ikke en sådan, må man træffe aftale med en dommer fra en anden klub om at påtage sig opgaven.

Forhåbentlig kommer vi problemfrit i gang med disse skærpede krav til turneringerne, men skulle klubber og arrangører opleve vanskeligheder med at oprette/indberette turneringer, skal man henvende sig enten til Per Rasmussen (rating@skak.dk ) eller undertegnede.

 

Med venlig hilsen

Poul Jacobsen,formand@skak.dk


paragraf