Regelændringer pr. 1. juli 2017

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

I dag den 1. juli er FIDEs regelændringer trådt i kraft. Man kan hente den opdaterede Skakhåndbog her

 

Formand for Dommerforeningen, International dommer Vagn Lauritzen, har til Hovedbestyrelsen udarbejdet følgende om regelændringerne:

Ændringer i FIDEs regler pr. juli 2017

A. Regelændringer fra FIDE
1. Hvornår er en brik rørt, så ”rørt brik” reglen gælder: Enhver berøring uden foregående ”j’adoube”, såfremt den ikke er klart utilsigtet. (”Jeg retter” er tilføjet igen)

2. Reglen om rørt brik omtaler nu også hvis man har rørt flere brikker af hver farve – så er det den først rørte brik, der skal flyttes eller slås; de fleste har nok også dømt sådan hidtil.

3. Remis aftale: Der skal være gjort mindst 1 træk af hver spiller (samme regel, som for at partiet kan blive ratet).

4. Hvis der ikke er angivet noget om tilladt forsinkelse, er den 0. Det har vistnok også været sådan tidligere. EMT reglementet angiver 15 minutter, så det vil være gældende for koordinerede turneringer.

5. Formulering omkring tidstillæg er ændret, så et tidstillæg nu ikke mere er ”eventuelt”. (Men det kan sandsynligvis være 0) FIDE kategoriserer det kun som en sproglig ændring.

6. 10 træks regel for rettelser af uregelmæssigheder (forkert startopstilling, fejlplacerede brikker, ulovligt træk) er fjernet igen.

7. Til gengæld er der indført en 10-træks regel for rettelser af omvendte farver, og dommeren kan ikke mere ”bestemme andet”.

8. Ulovligt træk giver stadig automatisk 2 minutter til modstanderen, frivilligheden og kravet om advarsel i stedet er fjernet igen.

9. Hvis man bruger 2 hænder til at udføre et træk, eller hvis man trykker på uret uden at have trukket, betragtes det som et ulovligt træk og straffes med 2 minutter ekstra til modstanderen.
Men tab af parti ved 2. gangs forseelse ser ud til kun at gælde for de 3 situationer hver for sig – man kan altså i samme parti lave et ulovligt træk, bruge to hænder til et træk og en gang trykke på uret uden at have trukket; måske – bestemmelserne modsiger hinanden lidt. Kunne man forestille sig at ved næste revision kommer det at rykke på uret med en anden hånd end den man trækker med ind under samme bestemmelse – det ville være logisk.

10. 5 stillingsreglen er blevet forenklet – stillingerne behøver nu ikke at være opstået lige efter hinanden.

11. Hvis en spiller, hvis modstander er i trækket, ønsker at forlade spilleområdet kan turneringsreglementet foreskrive at han skal meddele dommeren dette; det betyder ikke at dommeren kan forbyde ham det, kun at han skal have det at vide.

12. Mobiltelefonreglen, der tillader at et apparat opbevares i en taske, er nu indført i reglerne.

13. E-cigaretter sidestilles med almindelig røg.

14. Spillerne er nu forpligtet til at assistere ved rekonstruktion af partiet, og det er spillernes ansvar at påvise stillingsgentagelser og 50 træks reglen i samarbejde med dommeren.

15. Dommeren skal nu følge anti cheating guidelines.

16. Dommeren kan udelukke en spiller fra en eller flere runder.

17. I hurtig- og dermed også lynskak er det nu angivet at man ikke mister muligheden for krav der normalt er baseret på notering af trækkene, men det er jo stadig spilleren selv der skal påvise kravets rigtighed. Til det formål kan han bede om at få udleveret en noteringsliste for at notere trækkene.

18. Hvis turneringsreglerne følges kan en spiller 5 gange pr parti bede om at få vist noteringslisten.

19. Vedr. notering er reglerne nu tilpasset praksis, så det er tilladt at bruge den udvidede notation.

20. Spil mod blinde, det er nu muligt at bruge et specielt ur beregnet for blinde (går nok mest på eventuelle elektroniske apparater), og der er nu krav om assistent hvis en synshandicappet spiller med en hørehandicappet.

21. Reglerne for hurtigafslutning er nu en anbefaling, der kun anvendes, hvis det angives på forhånd. Bemærk at reglerne for hvad der sker, når det ikke kan fastslås hvilken vinge, der faldt først, nu er anført her. Selvom det ikke er angivet på forhånd at anbefalingen anvendes, kan dommeren jo godt skele til disse regler, hvis han skulle komme ud for situationen.

B- Sproglige ændringer mm
1. FIDE har ændret ”Rules of a competition” til “Regulations of an event”. I den danske oversættelse er “Turneringsreglement” eller “Turneringens reglement” bibeholdt.

2. FIDE har ændret ”Rapid play” til ”Rapid chess”. I den danske oversættelse er “Hurtigskak” bibeholdt.

 

3. I Skak 960 reglementet er ”standard chess” ændret til ”regular chess” – på dansk er det blevet til ”almindelig skak”. FIDE har bibeholdt ”ortodox chess” – det er på dansk også ændret til ”almindelig skak”.

4. ”Visually disabled” er nu oversat til ”synshandicappet”

5. En del tillæg (”Appendix”) er nu blevet ændret til ”Guidelines”. De er oversat til ”Anbefalinger”

6. ”Quick play finish” er nu igen oversat til ”hurtigafslutning” – tidligere ”færdigspil”. Dette for at tilkendegive at det er en afslutning på begrænset tid, faren er, at det bliver forvekslet med ”hurtigskak”.

C- Diagramændringer
FIDE har ændret i enkelte diagrammer, hvor hvide brikkers mulige placeringer nu er angivet ved en sort cirkel med hvidt centrum i stedet for en sort prik. Egentlig lidt overflødigt – det er pt ikke ændret i oversættelsens diagrammer.

 

skakhaandbogen 15_8