Stillingsopslag – Skakbladet

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

 

Dansk Skak Union søger en honorarlønnet redaktør til Unionens medlemsblad Skakbladet.

 

Skakbladet udkommer 4 gange om året i månederne februar, maj, august og november. Skakbladet er primært fokuseret på at fastholde unionens medlemmer, og indholdet er overvejende med en dansk vinkel.

 

Stillingen ønskes besat fra og med udgivelsen af nr. 3/2017, og 6 numre frem. Stillingen kan opdeles.

 

Redaktøren ansættes under DSU’s hovedbestyrelse (HB), med daglig reference til DSU’s Forretningsudvalg (FU).

 

De primære arbejdsopgaver vil være:

* Redaktionelt arbejde med at samle og opbygge artikler.

* Layout.

* Klargøring og afsendelse til trykkeri.

* Klargøring til aflønning af medarbejder og fakturering.

 

Ansøgning om stillingen som Skakbladets redaktør skal fremsendes senest søndag d. 7. maj 2017 til fu@skak.dk, stilet til “DSU’s Forretningsudvalg”.

 

Ansøgningen skal indeholde:

* Ansøgerens navn, adresse og øvrige relevante persondata.

* Relevant erfaring.

* En kort beskrivelse af ansøgerens begrundelse for at søge stillingen samt tanker om arbejdet som redaktør for Skakbladet.

 

Ansættelsessamtaler afholdes i maj måned 2017. Spørgsmål kan rettes til Poul Jacobsen. Telefon: 40 83 36 16. E-mail: formand@skak.dk.