Nu får du et medlemslogin til DSU

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

I aften tages der et stort skridt i retning af at alle medlemmer af Dansk Skak Union får deres eget login til kartotekssystemet.

phishing login
Vi har samlet 1500 mailadresser sammen fra turneringssystemet, og hvis alt går som planlagt, udsender vi i aften (onsdag den 7. december) kl. 19:00 mail til alle, med vejledning i hvorledes man får login til kartotekssystemet.
Alle som modtager mail bedes kontrollere, at det nu også er deres foretrukne maildresse til kommunikation med DSU.
Alle som ikke modtager mail, kan gå ud fra at vi ikke har deres mailadresse. Man kanallerede nu gå ind på ratinglisten på sit eget kort, der vil man se et link til at bestille et login til kartoteket. Der er også en lille vejledning i hvorledes man skal forholde sig, når man får tilsendt brugernavn og login, eller hvis man slet ikke får tilsendt noget.

Og hvorfor skal vi have et medlemslogin?
Login kan bruges til at vedligeholde ens egne grunddata, så som adresse, telefonnummer og emailadresse, ratingtallet er desværre ikke omfattet!
Senere kommer det til at danne grundlaget for eksempelvis afstemninger, som den nært forestående afstemning om årets skakspiller. Det vil sige det er kun medlemmer som kan stemme, og kun hvis de har fået oprettet et login til kartoteket. Altså – hvis du vil deltage i afstemningen om årets skakspiller skal du sørge for at få et login.

Hovedkredsenes kartoteksførere får travlt
På længere sigt er det tanken, at man via sit login kan bestille diverse services. Det kan f. eks. være tilmelding til emnebestemte emaillister, abonnementer på f.eks. Skakbladet (hvis det bliver frivilligt) – medlemsskab af dommerforening, problemskak, korrespondanceskak med mere.
Det siger sig selv, at der skal oprettes rigtig mange emailadresser. Hovedkredskartoteksførerne er involveret i arbejdet, og hvis ellers medlemmerne angiver korrekte data, især fødselsdato, så er der en vis grad af automatisering i arbejdet, så de ikke skal taste alt for meget.
Vi håber, at alt går nogenlunde problemfrit, og at medlemmerne meget hurtigt medvirker til, at vi får samlet mailadresserne sammen.
Med venlig hilsen
Poul Jacobsen