Elite – oplæg til debat.

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 team

 

 

På sidste weekends Hovedbestyrelsesmøde blev første skridt taget til fastlæggelsen af unionens elitepolitik. FU’s oplæg – der bl.a. indholdt en ændring af vilkårene for EM 2017 – blev debatteret og ”nikket til” af en enig Hovedbestyrelse.
Men selvom vilkårene for EM 2017 er fastlagt, så er udkastet ikke det endelige billede. Vi ønsker en åben og bred debat med indspark fra eliten, men også fra den almindelige klubspiller.
Du finder oplægget i sin helhed her: Elite – oplæg til debat.
Oplægget spænder vidt – fra konkret prioritering af ressourcer til etiske retningslinjer – og bygger bl.a. på et ønske om at skabe et stærkt landshold, der er med til at udvikle den enkelte spiller, men også et landshold med et stærkt fællesskab – både i kamp og træning – og ikke mindst et landshold der spiller skak fordi det er sjovt.
Det er ikke sikkert det er den rette vej til målet vi har fundet, og nogle vil helt sikkert sige vi er gået for langt (og forkert), men vi er åbne for input, og håber på en konstruktiv debat:
DSU’s facebook forum eller hvis man ønsker det per mail til Tom Petri Petersen organisation@skak.dk