Lukket projekt for +2000-folk

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Caissa jan_kaya_mortensen

Skakprojekter i Aalborg og Allerød med træning for nye og næsten-begyndere er godt i gang begge steder og vil blive omtalt når der er lidt flere erfaringer at fortælle om fra de to klubber.

Et tredje sted er der noget helt andet i gang, og nok så interessant. Her drejer det sig om at fortsætte den skaklige udvikling for spillere, der allerede har opnået et hæderligt niveau. (Foto stillet til rådighed af Jan Kaya-Mortensen fra en mester +2000-træningssamling.)

 

I Caïssa – Gladsaxe har man indført en ekstra, til dels lukket klubaften for spillere med over 2000 i dansk rating eller i elo.


En af initiativtagerne, Jan Kaya-Mortensen, tidligere Allerød Skakklub fortæller:

 

– Vi ønsker at skabe motivation og udvikling for de bedste spillere, ved på ugeplan at kombinere lærdom med hygge – vi skaber et godt og hyggeligt forum, hvor dygtige spillere kan vidensdele og træne bestemte ting – altså få lov til at udvikle sig og diskutere skak på deres niveau og i deres eget forum.

 

Det med træning hver uge er vigtigt, for Mesterspillere har som regel et konkurrencegen – tid bruges på at blive bedre og skak tages mere seriøst.

Der skal være formål og indhold – turneringer og rum for at diskutere skakkens teoretiske udvikling.

 

Det samme gælder ikke nødvendigvis for bredde/hygge spilleren, som måske mere har skak som et socialt samlingspunkt og helst bare vil hygge sig, så måske er de også glade for

at slippe for at skulle møde spillere med en anden tilgang – og hvor resultatet næsten er givet på forhånd – måske er de også glade for at have et rum for ligesindede.


Klubber glemmer mesterspillerne

Så for os var det:

– ud med det gængse bredde-klubliv hvor programmet primært henvender sig til bredden.

– ind med et koncept til udvikling af de dygtigste elever – dem som gerne bruger ekstra tid på lektielæsning osv.


Klubbernes fokus lå for meget på juniorer og bredden – man glemte mesterspillerne som blev overladt til sig selv, det minder en del om folkeskolerne som glemmer de dygtigere, mener Jan Kaya-Mortensen.

 

caissa 2_jan_kaya_mortensen

Caïssa Gladsaxe var meget hurtige til at se muligheden af at kunne kombinere bredde og elite og var med på ideen. (På billedet ses IM Esben Silas Lund under en træningssamling.)

 

Med to ugentlige klubaftener – tirsdag for bredden og onsdag for +2000 – gives der rum for begge typer spillere, og for at undgå siloer og bevare en klubfølelse vil +2000 spillerne deltage i nogle tirsdagsaftner.

 

Mulig øjenåbner

Afslutningsvis håber vi, at tiltaget åbner øjnene hos  klubberne rundt omkring i landet – det vil glæde os, hvis bestyrelser tænker eliten ind i aktivitetesplanen.

Det vil være godt for dansk skak, at klubberne formår at skabe et aktivt og godt miljø for alle typer spillere, fremfor at dygtige spillere de-motiveres og i værste fald melder sig ud af unionen, siger Jan Kaya-Mortensen.

 

På spørgsmålet “Der skal jo være en grænse et sted, men hvorfor ikke 1900 som er mesterspillergrænsen – eller 2100 som ville øge niveauet yderligere?” lyder svaret:

 

A)Snitfladen er klar og tydelig +2000 i enten dansk rating eller i elo er en klar skillelinje, idet 2xxx spillere har den fællesnævnere med verdens toppen at ratingtallet starter med 2xxx.


B)Så vurderede vi, at forskellen på skak forståelsen hos +2000 spillere fremfor 1900 spillere er større end vi troede. Vi kigger forskelligt på skak, f.eks. mener vi, at +2000 spillere er mere strategisk orienteret. Det holder os oppe på tæerne og giver et drive – ingen vil udstillles for at komme under 2000, da skiftet fra 2 til 1 tallet ses meget tydeligt på ratinglisten. Samtidig kan det være en motivationsfaktor for 1900 spillere at krydse den magiske grænse på 2000.


– Danske 1900+ spillere er dygtige, men grænsen skal trækkes et sted, så kombinationen af ovennævnte faktorer var udslagsgivende. 

 

Programmet vil blandt andet være åben sparring omkring ens egne partier samt forberedelser til de kommende. Egenbetalte træningssessioner med primært GM og IM som fysisk er til stede. Træningssessioner med GM?er via Internettet. Træningskampe mod udenlandske klubber ? primært via Internettet og lukkede træningsturneringer med afprøvning af forskellige betænkningstider.