Skakpolitiske indtryk fra OL i Baku

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Formanden for Dansk Skak Union, Poul Jakobsen var i Baku i forbindelse med OL for at deltage i de forskellige skakpolitiske møder. Han giver her et overblik over de interessante og spændende emner der havde fokus: 

 

Som førstegangsdeltager og uden ”Guvernante” finder man hurtigt ud af, at det ikke er nemt at finde ud af hvad der foregår i den politiske del af arrangementet, men alligevel skal jeg forsøge at uddrage lidt fra diverse møder. Jeg skal tage det lille forbehold, at ”bad FIDE English” udtalt med alverdens accenter, sagtens kan betyde at jeg har misset eller misforstået en pointe eller flere i forløbet – det er et vilkår i kongresforløbet.

 

Situationen omkring FIDE præsident Kirsan Ilyumzhinov har længe optaget sindene, og hans beretning på førstedagen af General Assembly var imødeset med stor spænding, mange troede han måske ville træde tilbage. Kirsan holdt en meget lang beretning, hvori han argumenterede mod de anklager der er fremsat mod ham fra de Amerikanske myndigheders sider. Kirsan oplyste at han de næste 2 år vil rejse meget i Afrika og Sydamerika med henblik på at undersøge mulighederne for at få skak-OL til disse kontinenter. Kort fortalt kommer der ikke til at ske ændringer i hans status de næste 2 år, hvor han vil bruge sin energi på at bekæmpe anklagerne, mens FIDE Vicepræsident Makropoulos fortsat vil være den stærke mand i ledelsen. Efter nogen debat af Kirsans beretning, hvorunder Makropolous bl.a. forsikrede at Kirsan ikke ville genopstille om 2 år hvis hans situation stadig var uændret, blev den taget til efterretning.

 

 

Kirsan Ilyumzhinov  fortsætter minimum 2 år mere på posten som præsident for FIDE. Til højre for præsidenten sportministeren i Georgien, Tariel Khechikashvili i forbindelse med OL i Baku. Foto: Hjemmesiden fra OL i Baku
 

FIDEs økonomiske situation har været i fokus, så kassererens beretning var naturligvis imødeset med stor spænding. Den nuværende situation skyldes bl.a. uventet store omkostninger til retssager og nogle svigtende indtægter, som man havde dækket ved at forbruge af FIDEs reservekapital. Han redegjorde for nogle øjeblikkelige tiltag hvor man dels strammede kommisionernes budgetter, dels hævede ELO afgifterne og indkomsterne fra de store officielle turneringer. Der venter store indtægter kort forude, med provenuerne fra OL og den kommende VM match lige om hjørnet, så inden for en 2-årig periode budgetteres der med atter at have genetableret reservekapitalen. Så konklusionen på kassererens redegørelse er, at FIDE ikke er i økonomiske problemer, forudsat der ikke støder store uventede omkostninger til.

 

FIDEs kasserer fik desværre gennemført at det maksimale beløb et medlemsforbund kan betale i afgifter på et år blev hævet fra 25.000 € til 32.000 €, et forslag som kan blive meget dyrt for Danmark, da vi allerede nu er tæt på max grænsen på de 25.000 €. Kun 2 lande stemte imod, heriblandt DK.

 

Tidligere ECU præsident Silvio Danailov er af FIDE ikendt 18 måneders karantæne, primært begrundet i magtmisbrug i forhold til 3 Bulgarske medlemmer, som var blevet straffet hårdt efter det blev kendt at de havde henvendt sig til FIDE omkring nogle bekymrende forhold i det Bulgarske forbund.

 

Bulgarien fik på ECUs generalforsamling suspenderet sit medlemskab, fordi man ikke vil svare på en række spørgsmål omkring økonomiske forhold. Kort fortalt er det fundet bevist at Bulgarien har snydt ECU for endog meget store beløb, ved at overføre beløb til en konto ECU ikke har rådighed over. Forholdene er begået i en periode hvor Silvio Danailov var præsident både i Bulgarien og for ECU. Danailov påstår som Bulgarsk præsident hårdnakket at pengene er overført til ECU, men vil ikke svare på hvorfor han som samtidig formand i ECU ikke har reageret på at pengene ikke er dukket op på ECUs konto. Det skal bemærkes at Bulgarske skakspillere i suspensionsperioden vil kunne spille under FIDE eller ECU flag.

 

Anti Cheating Guidelines blev for en stor dels vedkommende forfremmet fra at være guidelines, til nu at blive en del skakkens love, med mulighed for at tilpasse dem de respektive turneringers status.

 

Anti Cheating (teknisk doping) er kommet for at blive, og desværre må jeg medgive at der jo er åbenlyse grunde til mange af restriktionerne. Som det blev praktiseret ved OL var dog lige voldsomt nok, jeg synes ikke om at man rutinemæssigt og tilfældigt forstyrrer spillerne med krav om kontrol under deres partier.

 

Der blev vedtaget en række ændringer til FIDEs regler for skakspillet som jeg ikke vil komme ind på her, bortset fra at nævne at fra 1/7 2017 vil det i nogle tilfælde blive således at en opstået ulovlig stilling ikke skal korrigeres længere end 10 træk tilbage. Når FIDE har fået renskrevet de endelige vedtagelser, ligger her et stykke oversættelses- og fortolkningsarbejde til Den Danske Dommerforening.