Nyt fra HB og delegeretmødet 2016

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

delegeretmoede2016
DSU-formand Poul Jacobsen skriver om de vigtigste beslutninger fra påskens møder i HB og på delegeretmødet: (foto fra delegeretmødet er taget af Thomas Vestergård.)
Farvel til skakserveren
Hovedbestyrelsen i Dansk Skak Union (HB) har besluttet at www.skakserver.dk lukkes ned snarest. Siden er stærkt fejlbehæftet, og har som følge deraf ikke nogen nævneværdig aktivitet.
Vi kan ikke rette i fejlene, da vi ikke længere har kontakt til de oprindelige programmører.
Teknisk forbedring af hjemmesiden
HB har besluttet at nedsætte et udvalg til at forbedre hjemmesiden skak.dk.
Udvalget får bl.a. til opgave at tilgodese de mange forskellige interesseniveauer, sidens brugere har, så den bliver velegnet til at fange interessen for såvel nye skakinteresserede, K-skak spillere, ungdom eller de inkarnerede medlemmer, som allerede nu ved hvor man skal finde oplysningerne.
Folk med interesse for design eller funktionalitet, og lyst til at bidrage, må meget gerne rette henvendelse til formand@skak.dk 
Mere moderne DM
HB har besluttet at nedsætte et udvalg til at vurdere mulighederne for modernisering af DM. Her tænkes såvel på turneringsformer som afvikling af Påskestævnet i bred forstand.
Fusion i det syd- og sønderjyske bekræftet
Delegeretmødet konfirmerede sammenlægningen af 4. & 5. Hovedkreds, idét HBs forslag om at reducere antallet af Hovedkredse fra 9 til 8 blev vedtaget.
Kontingentet justeres en smule
Delegeretmødet vedtog også hovedbestyrelsens forslag til regulering af kontingent, således at der nu atter er balance mellem udgifter og indtægter.
Satserne til unionen bliver årligt: (fra 1. juli 2016) børn 330 kroner, ungdom 440 kr., voksne 540 kr., seniorer 440 kr.
 I denne forbindelse er en “senior” ikke bare 50 +; seniorbegrebet skal her forstås som “pensionist”.