Dagsorden HB møde 14. februar

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Den kommende weekends HB møde er som nogen måske har bemærket, udvidet med en seminardag, hvor HB skal beskæftige sig med medlemsrekruttering, bl.a. på baggrund af et debatoplæg som GM Sune Berg Hansen præsenterer for HB.

 

Weekenden indeholder:

 

Lørdag: Seminardag med hovedpunktet medlemsrekruttering

 

Søndag: HB-møde fra kl. 9.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 29. november 2015

3. Forretningsudvalgets beretning

4. Økonomi og regnskab

5. Forslag til ændring af ratingreglementet

6. Fastlæggelse af dato for divisionsturneringen 2016/17

7. Pokalturneringen

8. Oplæg fra Tænketanken

9. Oplæg fra 9. hovedkreds

10. Opfølgning på seminar emner

11. Hæderstegn og initiativpræmier

12. Nyt fra hovedkredsene

13. Eventuelt

 

På forretningsudvalgets vege

Aage Dalstrup Olsen

Sekretær, Dansk Skak Union