Referat fra HB-mødet 3.april

 • Post author:
 • Post category:Ikke-kategoriseret

dsu 525

Så er referatet her fra hovedbestyrelsesmødet (HB) som blev holdt 3. april i forbindelse med DM og efterfølgende delegeretmøde i Svendborg i påsken.

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 3. april 2015 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referatet af HB mødet 8. februar 2015
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og Regnskab
 5. Divisionsturneringen
 6. Landsdækkende Ungdoms Grandprix
 7. Ungdoms Hold-DM
 8. Lyn- og hurtigskak rating reglementet
 9. Valg

  a. Repræsentation i FIDE og ECU

  b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund

  c. Repræsentation i Tankesportsforbundet

  d. Ratingkomitéen

  e. Dansk Skaksalgs bestyrelse

  f. Turneringskomite til divisionsturneringen

  g. Divisionsturneringsudvalg

 10. Nedsættelse strukturudvalg for Danmarksmesterskabet i påsken.
 11. Hæderstegn og Initiativpræmier
 12. Nyt fra hovedkredsene
 13. Næste periodes HB møder
 14. Eventuelt

Bilag:

Referat

Bilag til pkt. 3 – Status fra Landstræneren

Bilag til pkt. 3 – Status fra Seniorchefen

Bilag til pkt. 3 – Status fra Ungdomslandstræneren

Bilag til pkt. 5 – Divisionsturneringen

Bilag til pkt. 6 – Ungdoms Grand Prix

Bilag til pkt. 7 – Ungdoms Hold DM

Bilag til pkt. 8 – Forslag til dansk hurtig og lynskakrating

Bilag til pkt. 10 – Forslag til nedsættelse af DM udvalg

Bilag til pkt. 11 – Indstillinger til Hæderstegn 2015

Bilag til pkt. 11 – Indstillinger til Initiativpræmier 2015

 

Tidligere hovedbestyrelsesmøder kan findes under “møder mv” som ligger som underpunkt til Dansk Skak Union i den røde bjælke på skak.dk forsiden.