Skakbladet nummer 2

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

På grund af problemer med omdelingen før påske, offentliggør vi ekstraordinært den elektroniske version af Skakbladet inden det fysiske blad er kommet gennem alle medlemmernes brevsprækker.

 

Post Danmark vil udsende bladet med A-post, men kan ikke love, at alle blade vil nå frem før påske, hvorfor Dansk Skak Union tager dette skridt.

Klik på bladet herunder for at downloade nummer 2.

 

skakbladet nr_2_2015