Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2015

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde ved Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Søndag d. 5. april 2015 kl. 15.15.
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet for 2014 fremlægges
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af ratingafgift
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
a. Formand (Lars-Henrik Bech Hansen er på valg)
b. Et medlem af forretningsudvalget (Tom Skovgaard er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Peter Roesen er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen er på valg)
e. To revisorer (Henrik Knudsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2016
9. Eventuelt
 

Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem kl. 13.00 og 15:00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden.
 

På forretningsudvalgets vegne

Lars-Henrik Bech Hansen

 

fu2014

FU. Bagerst fra venstre Tom Skovgaard, René Baarup-Christensen og Poul Jacobsen. Forrest Aage Olsen og Lars-Henrik Bech Hansen. (foto: thv)