Fra HB mødet 8. februar

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Hovedbestyrelsen holdt møde søndag d. 8. februar, og ud over sagsbehandling omkring unionens igangværende og kommende aktiviteter, bl.a. divisionsturneringen, hvor datoplanen for næste sæson er besluttet, og DM-stævnet i Svendborg, blev følgende behandlet:

Nyt Holdskaksystem
Det blev enstemmigt vedtaget at igangsætte udviklingen af et holdskaksystem i sammenhæng med Turnerings- og Kartotekssystemet og med brug af fælles data. En budgetforhøjelse på 40.000 kr. blev også enstemmigt besluttet til denne udvikling. Systemet kan i første omgang benyttes til både divisionsturneringen og hovedkredsholdturneringerne, og senere kan systemet også benyttes til andre former for holdskak. Planen er at der skal gennemføres tests i august-september og drift fra 1. oktober, dvs. systemet er planlagt at gå i luften inden næste holdsæson.

Ungdoms Grandprix fra sæsonen 2015-16:
Et udvalg udarbejder et forslag og regelgrundlag for “Ungdoms Grandprix”, med brug af hurtigskakrating i unionens Turneringssystem, inden påske, baseret på drøftelserne af dette på HB-seminarerne i november 2013 og november 2014.

 

Beslutninger om ratingreglementet:
– Bonusreglen ændres, så grænserne sænkes med 0,5 point for at bonus udløses. Derved bringes det danske ratingtal for unge spillere i fremgang i bedre harmoni med ELO-tallet og formentlig også med den reelle spillestyrke.
– Gennemsnitsmetoden fjernes. Den er overflødig i dag, hvor ratingtal udregnes med computere.
– Det bliver ikke længere tilladt at frabede sig rating af en (udenlandsk) turnering forud for at den spilles. Alt rates.
– Reglerne fastslår nu, at udenlandske spillere, som er DSU-medlemmer, ikke rates dansk, og at danskere, bosiddende i udlandet, kan (permanent) frabede sig dansk rating. I begge tilfælde registreres dette i Turneringssystemet fremover. Praksis har været / burde have været således allerede.
– Ændringer i rating reglementet så dansk lynskak- og hurtigskakrating er omfattet udestår til påske, men er foreløbigt behandlet og omfatter i realiteten udelukkende at nedre grænse for disse to ratingtal er 500 og ikke 1000 som for almindelig dansk rating.

 

Lars-Henrik Bech Hansen

 

skaknaevnet