Nye faciliteter i Dansk Skak Unions Turneringssystem

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Dansk Skak Unions Turneringssystem, som blev taget i brug i februar i år, er i dag blevet udvidet med to væsentlige, nye faciliteter: Monrad rundelægning og Dansk hurtigskak- og lynskakrating. Disse nye faciliteter kan allerede nu bruges, men det skal lige tilføjes, at de kun kan benyttes for “nye” turneringer, dvs. turneringer, der ikke allerede er startet.

Monrad rundelægning
Monrad rundelægningen supplerer den allerede eksisterende rundelægning af alle-mod-alle grupper, så turneringer med alle-mod-alle grupper og Monrad grupper nu kan administreres fuldt i systemet.

Dansk hurtigskak- og lynskakrating
Introduktionen af dansk hurtigskak- og lynskakrating blev besluttet af hovedbestyrelsen ifm. tiltag i ungdomsskakken, og det er tanken at bl.a. de lokale Junior Grandprix stævner, som flere hovedkredse afholder, fremover vil kunne hurtigskakrates – også omfattende ungdomsspillere, som ikke er medlemmer i DSU. Og med den nye Monrad-rundelægning vil det således være enkelt at afvikle Junior Grandprix’er direkte i Turneringssystemet, samtidig med at de unge spillere, som endnu ikke alle er medlem i en skakklub, kan få et dansk hurtigskakratingtal!

Dansk lynskak- og hurtigskakrating kan bruges af alle klubber/arrangører, og indtil videre skal der ikke betales ratingafgift for at rate turneringer med dansk lynskak- og hurtigskakrating. Alle nuværende medlemmers startrating i lynskak og hurtigskak vil være samme rating som det eksisterende ratingtal her ved ibrugtagningen. Men derefter ændres lynskak- og hurtigskakratingtallene kun, når der spilles turneringer, der lynskak- eller hurtigskakrates. Det skal lige nævnes, at laveste ratingtal i lyn- og hurtigskak er 500 (og ikke 1000 som i normal skak), for at sikre nogenlunde konsistens også ift. helt unge spillere og begyndere, som lyn- og hurtigrates. Endelig skal det også tilføjes, at dansk lynskak- og hurtigskakrating ikke har noget med FIDE’s lynskak- og hurtigskakrating at gøre – ligesom for normal rating eksisterer de to systemer, hhv. DSU’s og FIDE’s, parallelt og uafhængigt.

Pilotperiode
De nye faciliteter sættes i luften nu, og perioden frem til årsskiftet betragtes som “pilotdrift”, hvor eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke er identificeret under de udførte tests, forhåbentlig kan findes og ti
lrettes.

Status m.v.
Turneringssystemet har i dag mere end 100 brugere, hvoraf de fleste er klubber, som har en brugeradgang til administration af klubbens koordinerede turneringer. I løbet af året er systemet blevet trimmet og forbedret, også ud fra brugerønsker, samt udvidet med flere nye faciliteter, bl.a.:

Stævne-konceptet
En turnering kan være alt fra en enkelt gruppe med ganske få deltagere til et stævne med mange forskellige grupper på forskellige dage, fx et ungdomsstævne med aldersinddelte grupper (hvor gruppe vælges ved tilmelding) eller et stævne med hovedturnering og sideturneringer.

Præmiegrupper
Facilitet til angivelse af ”præmiegrupper” i en gruppe. Dette kan fx bruges til ratingpræmier og til junior-, kvinde- eller seniorpræmier.

Introduktion / Guide til Turneringssystemet
Der er blevet udarbejdet en introduktion og quick guide til systemet, som kan hentes her på DSU’s hjemmeside – se link’et nedenfor. Denne guide vil blive udvidet med introduktion til de nye faciliteter i løbet af pilotperioden inden udgangen af 2014.

 

Se her: skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=687&Itemid=349 

Turnerings- og kartotekssystemet er udviklet af firmaet Cheta, v. Michael Nielsen.

For at undgå misforståelser skal det lige præciseres, at Turneringssystemet i dag er målrettet til individuelle turneringer, mens divisionsturneringen administreres i det holdturneringssystem, der er tilgængeligt på www.divisionsskak.dk.

 

turneringssystem