Dansk Skak Unions Turneringssystem i luften

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

I april 2013 tog Dansk Skak Union sit nye kartotekssystem i brug, og efter et kvartal med paralleldrift, har systemet været i fuld drift siden og det gamle DOS-baserede kartotekssystem er faset ud. Og i efteråret 2013 blev systemet udvidet med ratingdelen, således at administrationen af ratingtal og visningen af ratinglister mv. blev en integreret del af det nye system – med adgang her fra DSU’s hjemmeside.

Og her ved indgangen til februar 2014 lanceres Dansk Skak Unions Turneringssystem, som også spiller sammen med kartoteks- og ratingsystemet. Turneringssystemet kan ses via topmenuen her – klik på “Turneringer” – og systemet indeholder bl.a.:
– Turneringsindbydelser
– Kalender
– Liste over aktive turneringer
– Liste over kommende turneringer
– Turneringsarkiv
– Visning af resultater, stillinger og partier i turneringer, som er registreret i systemet
Og for brugere med rettigheder hertil, dvs. turneringsarrangører:
– Funktioner til oprettelse og afvikling af turneringer (EMT mv.)
– Funktioner til at hente ratingtal og indberette resultater mv. til DSU og FIDE
– Funktioner til visning af resultater og tabeller m.m. enten via links eller som en integreret del af fx en klubhjemmeside

Klubber og andre turneringsarrangører kan fra i dag benytte systemet til deres turneringer, og for at få adgang til dette skal man benytte systemets funktion til anmodning om brugeroprettelse, fx i form af en bruger-id for en klub. Systemet er udviklet efter best practice og med intuitive brugergrænseflader, og der er bl.a. mouse-over hjælpetekster, men der forefindes også en vejledning til turneringsoprettelse og -administration. Endelig er der en superbruger-gruppe, som har medvirket i udviklings-, tilpasnings- og test-aktiviteter, og personerne her kan også kontaktes af turneringsarrangører ifm. brugen af systemet. Det er følgende personer:

 

Thomas Larsen, e-mail: ThomasL@kabelmail.dk
Tom Skovgaard, e-mail: udvikling@skak.dk
Poul Jacobsen, e-mail: sekretaer@skak.dk
Lars-Henrik Bech Hansen, e-mail: formand@skak.dk

 

Ud over de allerede lancerede funktioner er der planer om udvikling af yderligere funktioner i systemet, først og fremmest:
– Hurtigskak- og lynskakrating
– Turneringssystemerne Monrad og Schweizer med rundelægning, ud over den allerede eksisterende alle-mod-alle turneringsform
– Indberetning af turnering fra udlandet
– Tilmelding af FIDE spillere fra udlandet

Turnerings- og kartotekssystemet er udviklet af firmaet Cheta, v. Michael Nielsen.

 

turneringssystem