Nyt fra HB-mødet

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

På weekendens HB-møde blev følgende besluttet/behandlet:

Danmark sender af sikkerhedshensyn ikke nogen deltagere til U20 VM 2013 i Hatay i Tyrkiet. Spillestedet ligger tæt på den tyrkisk/syriske grænse, og da Udenrigsministeriet i en rejsevurdering skriver ”Alle ikke-nødvendige rejser og ophold i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien f.eks. ved grænsebyer eller ved grænseovergange, frarådes.” har DSU valgt ikke at sende spillere af sted.

Pr. 1. januar 2014 vil det også blive muligt at have et dansk ratingtal i hurtig- og lynskak. Det vil højst koste 10 kr. i EMT-afgift pr. spiller i en turnering, der ønskes ratet. Selve administrationen af ratingtallene vil ske gennem DSUs nye turneringssystem, der ventes færdigt sidst på året.

Netmedlemsskab er fremover gratis, således at alle kan spille på skakserver.dk uden at skulle være medlem.

DSU indfører et landsdækkende Junior Grand Prix – både individuelt og for hold. Junior Grand Prix afsluttes med et nationalt stævne.

Omkampe ved DM i hurtigskak afskaffes. I stedet afgøres titlen i tilfælde af ligestilling ved korrektion – først Middel Buchholz og ved forsat ligestilling Sonneborg-Berger korrektion.

Dansk Skaksalgs bestyrelsesformand Tim Bjerre gennemgik på HB-mødet udviklingen i Unionens forretning, Dansk Skaksalg. HB modtog beretningen med tilfredshed.