Nyt fra HB-mødet

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

På hovedbestyrelsesmødet den 29. marts blev det besluttet, at udvide undersøgelsesfasen af holdturneringsstrukturen med et år, så der først tages en endelig beslutning til august 2014. Denne udvidelse af behandlingstiden skal sikre, at der findes en model, der vinder bred opbakning blandt hovedkredsene.

 

Angående Dansk Skaksalg har HB enstemmigt godkendt FUs og Skaksalgets bestyrelses håndtering af Skaksalgets drift det sidste års tid. Det blev samtidig besluttet at informationsniveauet fra Skaksalgets bestyrelse til hovedbestyrelsen fremover skal styrkes, bl.a. ved en fast rapportering af virksomhedens nøgletal. 

 

Skaksalget har også fået ny bestyrelse, der består af Tim Bjerre, Lars-Henrik Bech Hansen og Aage Olsen. Skaksalget fortsætter driften i sin nuværende form indtil der er opnået et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at træffe beslutninger om fremtiden.