Skaknævnet – sag nr. 193 – genoptaget

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 Skaknævnets formand, Peter Roesen, har bedt www.skak.dk offentliggøre den seneste kendelse, nr. 193 – genoptaget, fra Skaknævnet.

Peter Roesen opsummerer kendelsen:

 

Sag nr. 193 genoptaget og afvist fra Skaknævnet.

 

Se kendelsen fra Skaknævnet her.

 

skaknaevnet