Tilmeldingsfrist til DM 2012

Tilmeldingsfristen til DM 2012 udskydes efter alt at dømme et par uger, så Divisonsturneringen 2011/2012 kan nå at tælle med i ratingtal og kandidatresultater.

Den oprindelige tilmeldingsfrist til DM var sat til den 5. marts, men der er Divisionsturneringen endnu ikke afsluttet (den slutter først 11. marts). Ifølge reglementet er det ratingtallet ved tilmeldingsfristens udløb, der tæller ved f.eks. sammensætningen af Landsholdsklassen. Ligeledes skal Kandidatresultater være scoret i en turnering, der er afsluttet ved tilmeldingsfristens udløb.

På weekendens Hovedbestyrelsesmøde tages der stilling til, om tilmeldingsfristen skal ændres. Dansk Skak Unions forretningsudvalg vil anbefale en forlængelse af tilmeldingsfristen.

DMs hjemmeside: www.skak-dm.dk