Velkommen til vores nye hjemmeside

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Fra 2. januar 2013 er Dansk Skak Unions hjemmeside at finde på adressen www.skak.dk – eller blot ”skak.dk”, og flytningen er samtidig et teknologiskift til en ny hjemmesideplatform. Det er ikke fordi der er større tiltag bag disse ændringer, som snarere handler om en naturlig udvikling i såvel selve web-teknologien som i ønskerne omkring den indholdsmæssige brug af og fleksibilitet i hjemmesiden.

Anerkendt open source ”engine” som ny teknisk platform
Rent teknologisk har DSU’s hjemmeside levet i en årrække i den velfungerende ramme (eller ”contents management system” (CMS) som det kaldes), som er skabt af primært Karsten Nymann Pedersen gennem et stort, frivilligt udviklingsarbejde. Og med den hastige udvikling i net-teknologier findes der i dag standardværktøjer til at bygge hjemmesider med, som har status af åbne teknologier, som bruges til tusindvis af hjemmesider internationalt og som udviklere over hele verden bidrager til med yderligere funktioner og value adding. DSU’s nye hjemmeside er baseret på et af de mest anerkendte og benyttede standardværktøjer, ”Joomla”, som benyttes i millioner af hjemmesider verden over og som samtidig er et ”open source” produkt uden licensomkostninger.

Mere aktuelt indhold på forsiden – og større fleksibilitet
Mht. struktur og indhold har der længe været ønsker om større fleksibilitet i hjemmesidens opbygning og indhold på ikke mindst forsiden, men også på undersiderne. Bl.a. ønskes der større synlighed for de seneste nyheder og topnyheder, og der ønskes flere direkte links på forsiden til den aktuelle skak både i Danmark og ude i verden, bl.a. liveskakken, som mange skakspillere har glæde af at følge med i. Og det er naturligvis også et ønske at DSU’s nyhedsredaktør og andre kan redigere i både struktur og indhold uden at der skal rekvireres specialudvikling.

 

ny side_intro

Den nye hjemmeside er således først og fremmest en udskiftning af hjemmesidens ”engine”, og rent indholdsmæssigt vil meget umiddelbart se ud som på den tidligere hjemmeside. Men forsiden vil som udgangspunkt have flere synlige topnyheder og nyheder og flere aktuelle links til igangværende skak og livesendinger. Det er håbet, at forsiden samtidig bliver nemmere at tilgå for alle målgrupper – såvel etablerede skakspillere som skakinteresserede, måske potentielle medlemmer!?, som bare klikker sig forbi for at se hvad der sker i skakkens verden.

Nyt kartoteks- og turneringssystem i 2013
Endvidere er et nyt kartoteks- og turneringssystem under udvikling, og dette system vil i løbet af 2013 blive integreret under den ny hjemmeside, således at information om hovedkredse, klubber, spillere, ratingtal og turneringer m.m. kan findes frem direkte under den nye hjemmeside.

Nu på www.skak.dk – og skakserveren flyttet til skakserver.dk
Det er samtidig besluttet at Dansk Skak Unions hjemmeside fremover skal ligge på www.skak.dk, og skakserveren, som hidtil har ligget på denne adresse, er flyttet til adressen ”skakserver.dk”. Den tidligere adresse www.dsu.dk vil fortsat være i brug, og noget indhold vil fortsat ligge dér, bl.a. nyhederne fra den lange periode hjemmesiden har ligget på denne adresse. Men selve forsiden på det gamle www.dsu.dk vil fremover sende brugeren direkte videre til www.skak.dk.


Sponsoreret af XtraCon og etableret af Network Media

Etableringen af den ny hjemmeside er sponsoreret af XtraCon og udført af XtraCon’s samarbejdspartner Network Media.

En lille nytårsgave
Som en lille ekstra gave til alle sidens læsere er Dansk Skak Union på vej med indscannede versioner af samtlige skakblade helt tilbage fra unionens første år 1904. Men det er et stort projekt at få alt dette materiale scannet i ordentlig kvalitet og læst ind mv., og de gamle årgange vil derfor dukke op løbende over en række måneder fra og med nu. Det store arbejde med indscanningen er en af dansk skaks dygtige ”skakarkæologer”, Lars Zwisler, i færd med, og vi vil løbende lægge bladene ind her på hjemmesiden efterhånden som de bliver klar, dels fra Lars’ side og dels fra webadministratorernes side. Samtidig med åbningen af siden her 2. januar 2013 kan skakbladets første årgange 1904 – 1912 findes i skakbladets arkiv under menuerne.

God fornøjelse
Vi håber at både medlemmer, såvel skakspillere som skakorganisatorer, samt alle andre skakinteresserede vil få glæde af Dansk Skak Unions nye hjemmeside på www.skak.dk, og at vi med den nye hjemmeside har fået en platform som kan bringe os videre frem i en årrække med attraktiv skakformidling og tilstedeværelse på nettet.