Hovedbestyrelsesmødet den 4. november 2012

Referatet af Hovedbestyrelsesmødet den 4. november 2012 med tilhørende bilag kan nu downloades her fra siden.

Se mere her: www.dsu.dk/index.php?id=465