Nyt fra HB mødet i weekenden

HB holdt seminar og møde i weekenden 26. -27. november 2011

Visionsseminaret:
Lørdag blev der holdt visionsseminar. Med udgangspunkt i at identificere visionselementer for dansk skak på 10 års sigt, og med input fra et inspirerende og informativt indlæg fra Idrættens Analyseinstitut (www.idan.dk), blev visioner, mål og indsatser drøftet, bl.a. på områder som livet i klubberne, målgrupper, aktiviteter, medlemstyper og livsfaser, modtagelse af nye medlemmer, online community og net-aktiviteter samt organisation og struktur og måske et “skakkens hus”.

Og som indlægget fra IDAN illustrerede er dansk skak i samme situation som mange andre forbund, bl.a. tennis og motionsløb, hvor mange udøvere ikke er medlemmer af en forening. Som det blev udtrykt i indlægget fra IDAN sætter skakken foreningslivet ”på spidsen”, fordi foreningernes typiske tilbud om faciliteter, modstandere, turneringer osv. alle kan findes som glimrende tilbud på nettet for skakkens vedkommende, bortset fra det sociale samvær, hvorfor online-perspektivet skal integreres som en del af det samlede tilbud samtidig med at foreningerne skal fastholde og styrke det sociale i skakmiljøet.

HB-Mødet:
På HB-mødet om søndagen blev det af FU fremlagte budget vedtaget, som klart det vigtigste punkt på mødet. Derudover blev nedenstående punkter drøftet.

Hurtigskak-DM
Fik en ny termin i september måned hvert år – skal i udbud hvert år og arrangøren vælges på HB`s påskemøde.

Holdskak
Divisionsturneringen – det blev drøftet at lade divisionsturneringen køre over alle 4 kvartaler, samt at det var værd at overveje at udvide resten af divisionerne til 10 hold, som skakligaen har. Også en ny landsdækkende 3. division med 4 eller 8 rækker overvejes.

Eliten og landsholdet
Det blev besluttet at fra 2012 er landsholdet vigtigste indsatsområde for elitemidlerne, så midlerne vil fortrinsvis gå til nuværende eller kommende landsholdspillere.

Der vil blive udarbejdet faste retningslinjer for landholdet fremover, så spillerne fremover kun skal tage stilling til om de vil deltage under de givne forhold.

Fra 1. januar opløses Eliteudvalget, og arbejdet varetages af FU indtil en landstræner er fundet og ansat.

Kvindeskakken
Det overvejes at genindføre et Kvinde-DM allerede fra påsken 2012 – forslaget er til høring i kvindeudvalget.

Andre emner
Tilbagemeldinger fra EM-landsholdet, formandens beretninger fra FIDE og ECU møderne samt planer og aktiviteter for ungdomsskakken blev også drøftet.

Næste møde i HB er søndag den 5. februar 2012.

Lars-Henrik Bech Hansen