Dansk Skoleskak søger praktikanter

Dansk Skoleskak søger praktikanter fra de videregående uddannelser. Der er tale om lønnede praktikstillinger i perioden 17. januar – 17. juni 2011.

Der søges studerende indenfor følgende 5 områder:
PR & Presse
Politisk kommunikation & Interessevaretagelse
HR & Organisationsudvikling
Internationalt arbejde
Fundraising

Se mere om de enkelte praktikstillinger på www.skoleskak.dk