Vigtig meddelelse til alle på skak.dk!

I løbet af juni 2010 åbnes Skak.dk for netmedlemmer af DSU. Samtidig deaktiveres alle de gratis brugerkonti, som er blevet oprettet siden Skak.dk’s lancering i 2008 af gæster, som ikke er medlem af DSU. Dette forventes at ske d. 30. juni 2010. Den følgende meddelelse er derfor vigtig for brugerne af Skak.dk og for de, som har tænkt sig at blive brugere i nærmeste fremtid.
 
Hvis du ikke er medlem af DSU og efter d. 30. juni (fortsat) ønsker at benytte Skak.dk, skal du benytte registreringsproceduren på www.skak.dk til at oprette dig – også selvom du tidligere har været bruger. Dette gøres ved at vælge menupunktet “tilmeld dig nu” på Skak.dk og følge guiden. Efter oprettelsen modtager du en e-mail med information om betaling af det årlige kontingent for et netmedlemskab på 150,- kr., med en betalingsfrist på 8 dage. Skak.dk kan således bruges igen, umiddelbart efter gennemførelsen af denne registreringsprocedure, og når betaling er sket er du registreret som netmedlem af DSU. Betales der ikke inden for 8 dage, så slettes kontoen igen i løbet af kort tid.
 
DSU-medlemmer skal følge den aktiveringsprocedure på www.skak.dk, som gælder for DSU-medlemmer, for at aktivere deres konto på Skak.dk. Dette gøres ved at vælge menupunktet “tilmeld dig nu” og følge guiden. DSU-medlemmer skal i øvrigt huske at angive e-mailadresse ifm. aktiveringen af deres konto. Denne procedure skal også benyttes af DSU-medlemmer, der ikke har aktiveret deres konto og i stedet registreret en gratis brugerkonto.
 
Alle netmedlemmer vil fremover få tildelt et startratingtal på 1500. Medlemmer af DSU vil, som hidtil, få overført deres aktuelle ratingtal som startratingtal på Skak.dk.
 
Et service-tilbud:
Har du i løbet af den første periode på Skak.dk spillet dig til et ratingtal, du ønsker at bevare (dvs. videreføre på din nye netmedlemskonto), skal du, efter betaling af netmedlemskontingentet, henvende dig til support@skak.dk og bede om at få overført dit ratingtal til den nye konto.
 
Venlig hilsen
Dansk Skak Union