Nyt fra DSU

Dansk skak union har lavet en aftale med IM Thorbjørn Bromann om at være fast leder/træner for det danske kvindelandshold. Det bevirker at Thorbjørn skal være holdleder for kvindeholdet ved OL i 2010 og fremover. Han deltager endvidere som fast medlem i kvindeskakudvalget.

Ved delegeretmødet i Påsken skal der vælges 2 nye medlemmer af FU, da Henrik Knudsen og Lars Wisler Pedersen udtræder af FU. Henrik Knudsen fortsætter dog i flere udvalg og Lars Wisler Pedersen vil, udover flere udvalgsposter, fremover have ansvaret for DSUs IT-drift udenfor FU.

DSUs formand opstiller 2 kandidater til de ledige pladser i FU, nemlig Chresten Nielsen, der har deltaget som føl i FU hele sidste sæson og bl.a. fungeret som sekretær. Den anden kandidat er Kim Skaanning-Pedersen fra Evans. Kim har tidligere været juniorleder på Fyn og fik hæderstegnet for sin indsats i det fynske skakliv i 2009.

I indkaldelsen til delegeretmødet har der indsneget sin en fejl. EMT-afgiften foreslås ikke uændret til 30 kr., men hævet til 30 kr. fra de nuværende 20 kr. Til gengæld bortfalder ELO-afgiften. EMT-afgiften har ikke været hævet i 10 år.

DM vil blive kommenteret live på Skak.dk af bl.a. GM Lars Bo Hansen. Kommentatorbemandingen på Skak.dk under DM annonceres senere i denne uge.