Organisationsnyt

Referat fra Hovedbestyrelsesmødet den 30. august kan downloades her, budgettet for 2010 kan downloades her.

Dansk Skak Unions formand skriver om seneste HB-møde:

Af Lars-Henrik Bech Hansen
Nyheder fra HB-mødet den 15.11.2009
HB-mødet, der var det første i den nye tradition med 4 årlige møder, var i år først og fremmest et budgetmøde. Fremover vil dette møde være et 2 dages møde og det bliver her vi drøfter alle langsigtede mål og ændringer i DSU. Næste år vil vi for alvor tage fat på drøftelser af og arbejde med fremtidens DSU.

En af de meget konkrete drøftelser var omkring skakserveren , hvor Tom Skovgaard på FU`s vegne redegjorde for status og de ændringer, der er på vej ligesom en konkret udviklingsplan for resten af 2009 og 2010 blev fremlagt og tilrettet efter debatten på mødet.

Formanden kunne på FU`s vegne fremlægge den fremtidige økonomi for projekter, der bevirker at økonomisk er vi nu nede på eller under det beløb, der blev forudsat, da projektet startede, til årlig drift og fejlretning. I alt for 2010 inklusiv udvikling 135.000 kr. dertil kommer 15.000 til iværksættelse af forskellige event i løbet af året. 

De bærende arrangementer for en dansk skakklub på nettet vil være events – ikke turneringer. Events kan være mange ting, f.eks. live-kommentering, der havde samlet op til 95 samtidige ”tilskuere” under Jens Kristiansens kommentering af det danske landshold under EM. Andre events som undervisning, fremvisning af partier fra OL-deltagerne o.lign. vil også fremover være en del af konceptet. HB tilsluttede sig at køre videre med projektet ”skak.dk” på dette grundlag.

Kvindernes OL-deltagelse var også oppe til en grundig drøftelse, og det blev slået fast at HB bakkede op om at sende et OL-hold både i 2010 og i fremtiden, under forudsætning af der kunne sendes et hold af en vis styrke, med udgangspunkt i top 10 spillere.

Til fejring af Bent Larsen´s 75 års fødselsdag i 2010, blev der sat et større beløb af. Lige nu bliver der arbejdet med hvilke arrangementer, der skal indgå i begivenheden.

FU har taget fat på at finde en løsning på få et online kartotekssystem. Det vil ikke blive en løsning, som vi selv udvikler, men vi vil finde et software produkt, som allerede fungerer, og som kan bruges som grundlag for en DSU-løsning. Der er identificeret 3-4 forskellige mulige markedsprodukter / leverandører. Sådanne systemer indeholder også regnskabssystem, hvorfor det skal planlægges at skifte system ved et årsskifte – gerne 1. januar 2011.

Det blev slået fast at ungdoms-DM er kommet for at blive, og at der fremover også vil være pige klasser og også her vil der være rejsepræmier til vinderne i klasser med tilpas mange deltagere.

Seniorskakken fik forøget budgettet med 5.000 kr, pga. det fine arbejde og de gode resultater.

Pokalturneringen fik en ny leder, Chresten Nielsen, der afløser Finn Larsen.

Næste HB-møde er i begyndelsen af februar.