Dialog med Dansk Skoleskak

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Dansk Skak Union og Dansk Skoleskak holdt dialogmøde lørdag d. 26. september på Dansk Skoleskaks landskontor i København. Mødets deltagere var de to organisationers formænd Lars-Henrik Bech Hansen fra DSU og Jakob Rathlev fra DSS samt DSU’s ungdomsansvarlige FU-medlem Tom Skovgaard og DSS’ generalsekretær Mads Jacobsen.

 Der var enighed om, at de to organisationer vil arbejde frem imod en egentlig samarbejdsaftale og vil holde 2 årlige møder, hvor samarbejdsområderne og andre emner kan drøftes og beslutninger træffes samt, hvor gensidig information kan udveksles.

På dette første møde blev det besluttet, at

1) DSU og DSS vil oprette gensidige links til hinandens website på forsiden 

2) De nordiske skole-, gymnasie- og individuelle (ungdoms/skoleskak)-mesterskaber indtil videre (fortsat) varetages af DSS for en løbende 3-årig periode. Dvs. foreløbig for 2009, 2010 og 2011. En “opsigelse” af denne aftale kan ske gensidigt med et 3-årigt varsel. 

3) DSU vil kontakte 1. HK og 6. HK mhp. identifikation af og aktivering af skakklubber i disse hovedkredse som potentielle samarbejds- og modtagerklubber for spillere og forældre ifm. DSS’s “Bring Minoriteterne i Spil” (BMIS) projekt i hhv. København og Århus. 

4) Leder- og udviklingskurser er et potentielt samarbejdsområde, som bør styrkes, herunder også mht. at hverve kursusdeltagere.

 5) Pige- og kvindeskakken er et potentielt samarbejdsområde, som der skal arbejdes videre med.

 På mødet blev en lang række yderligere emner vendt, herunder: 

– Gensidig information på organisationernes websites, bl.a. nyheder, kalender, kurser og juniorklubber

– Skaklejrene

– Ungdoms-DM og Skoleskak-DM

– Skakserveren “skak.dk”

– Forældregruppen og forældresamarbejde

– Salg af skakartikler (DSU’s Skaksalg og DSS’ Skakshop)

– Gensidige observatørposter i organisationen

– Tjele Efterskole

– Kalender-koordinering

 Det næste dialogmøde er aftalt til onsdag d. 13. januar 2010