Fra delegeretmødet 2009

Mens referatet fra delegeretmødet er ved at bliver godkendt, følger her et udpluk af beslutninger og informationer fra Hovedbestyrelsen og delegeretmødet, der blev afholdt den 12. april i Silkeborg.

GM Lars Bo Hansen er ansat som samlet landstræner for ungdoms- og herreeliten.

Ny betænkningstid i XtraCon-Skakligaen: 90 minutter til 40 træk, derefter 30 min til resten plus 30 sekunder pr. træk hele partiet igennem.

Pr. 1/7 2009 træder nye regler for skakspillet i kraft. En af ændringerne er omkring fremmøde til et parti. FIDE havde lagt op til, at man skulle være ved brættet ved kampstart; men i DSU bliver denne regel som udgangspunkt 15 minutter. Turneringslederen kan dog ved force majeure tilsidesætte reglen. Man kan ligeledes lokalt i indbydelsen fastsætte sine egne regler. 

Landsholdsklassen 2010 bliver en 10 mand alle-mod-alle gruppe. Spillestedet bliver efter alt at dømme Hillerød, men aftalen er ikke endelig på plads.

Vi har 5.006 medlemmer pr. 31/12 2008 mod 5.241 året før.

Kontingentet stiger 100 kr. om året for alle medlemskategorier. Børn og juniorkategorien bliver ikke lagt sammen.

Valg
Lars-Henrik Bech Hansen, BMS valgt som formand:
Tom Skovgaard, BMS valgt som medlem af forretningsudvalget
Peter Roesen, Varde Skakklub valgt som medlem af Skaknævnet
Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen valgt som suppleanter til Skaknævnet
Ole Gjelstrup og Birger Andersen valgt som revisorer
Tom Petersen, Silkeborg valgt som revisorsuppleant.