Fra Hovedbestyrelsesmødet den 10. april 2009

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

På HB-mødet langfredag blev der truffet en række vigtige beslutninger:

Formand og FU-kandidat
Lars-Henrik Bech Hansen meddelte at han efter lange overvejelser vil kandidere til formandsposten i Dansk Skak Union, og desuden havde aftale med Tom Skovgaard, BMS om at stille op til forretningsudvalget.
Erik Søbjerg og Esmat Guindy meddelte, at de, med så velkvalificerede kandidater til posterne, ikke ønskede at genopstille som hhv. formand og FU-medlem på delegeretmødet.

XtraCon-Skakligaen
Der er fra både Unionens og XtraCons side ønske om at forlænge aftalen om sponsoratet af Skakligaen i sæsonen 2009/2010.
Det blev desuden besluttet at indføre ny betænkningstid i Skakligaen fra den kommende sæson. Det bliver 90 minutter til 40 træk, 30 minutter til resten plus 30 sekunder ekstra pr. træk startende fra træk 1. Der kan kun spilles med elektroniske ure godkendt af FIDE. Den øvrige divisionsturnering fortsætter uændret med den nuværende betænkningstid på max. 6 timer.

FIDEs regler for skakspillet
Er oversat af Skakdommerforeningen og blev vedtaget. Reglerne træder i kraft fra den 1. juli 2009.
I EMT-reglementet og i divisionsturneringsreglementet blev det besluttet at indføre en paragraf om at mht. fremmøde til partiet tabes partiet, hvis man kommer 15 minutter for sent med mindre turneringsindbydelsen eller turneringslederen (der i øvrigt omdøbes til dommeren) i force majeure skønner anderledes. Den præcise formulering vil følge.

Udvalgsstruktur

En af de største strukturelle organisatoriske ændringer i mange år i Dansk Skak Union blev gennemført af et enigt HB. Nemlig indførelsen af en udvalgsstruktur med en række specialudvalg under forretningsudvalget.