Elotal til alle

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Den nye eloliste er kommet og kan findes på FIDEs hjemmeside: www.fide.com

Som DSUs formand Erik Søbjerg allerede har nævnt i Skakbladet 2009/1, bliver ratingkoefficienterne for elotal fordoblet pr. 1/7 2009.

Efter 1/7 udkommer en ny eloliste hver anden måned, men inden da har alle fået et elotal.

I 2002 blev elogrænsen sat ned til 1800, i 2004 blev det sat ned til 1600, og i 2005 blev det så sat til 1400.

I dag tager man så det sidste skridt og giver resten af verdens skakspillere tallet 1000.

For at blive registreret gælder dog følgende for alle, der ikke er kommet på listen 1/4-09:

a. For turneringer, der starter efter 1/4-09, stiller alle op med et tal på 1000.
b. Udviklingskoefficient = 50 for alle under 1400.
c. Kun turneringer med mindst 5 runder tæller (passer fint til danske forhold).
d. Kun turneringer, hvor man scorer mindst ½ point over forventet tæller. Dvs. at ens første tal bliver på mindst 1025. (Eksempel: Spiller man 4 turneringer, der berettiger en til 1080, 1040, 1015 og 980, får man på næste liste et tal på 1120.)
e. Spillere, der ville komme på listen efter gamle ordning (start før 1/4-09) får et starttal på 1200.

For at få et “sammenhæng” mellem de nye elospillere, og dem der er kommet på efter 1/1 2006, bliver sidstnævnte spillere fratrukket halvdelen af deres starttal over 1000. Men af tekniske grunde bliver dette først registreret på FIDEs hjemmeside efter påske, når de første nye turneringer er indløbet.

For DSU får det den betydning, at man afskaffer dansk rating, men det skal først endeligt vedtages på HB-mødet i påsken.

Påsketurneringen i Silkeborg:
Der bliver ikke ændret på landsholdsklassen. Men de øvrige grupper vil blive inddelt efter elotal. Dvs. at ca. halvdelen stiller op med tallet 1000. Her vil arrangørerne dog skele til de gamle danske ratingtal, når der inddeles grupper, så disse bliver omtrent lige stærke. Elotallene herefter vil derved være mere retvisende.
 
Ratingkomiteen
v/ Leif Jensen