Fra FIDE-kongressen

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

OL 2008
Både som skakspiller og unionsformand har det været en stor fornøjelse at følge Skak-OL, både hjemmefra og ved nogle dage i Dresden. Holdene har gjort det glimrende, og flere enkeltpræstationer har lyst særligt op. Lars Bo Hansens smukke udspilning af Mihail Gurevich kommer med garanti til at få sin egen plads i den danske OL-historie. Og kvindeholdets sejr over Sverige ligeså.
Nyhedsdækninger her på dsu.dk har været aldeles glimrende. Jeg vil gerne rose både den nye nyhedsredaktør, Thomas Vestergård, og holdlederne Per Andreasen og Arne Matthiesen, som har skrevet reportager hjem. Jeg skal i den forbindelse understrege, at jeg naturligvis ikke direkte censurerer hverken redaktøren eller andre der skriver på dsu.dk. Det er nyhedsredaktørens arbejde, og det har jeg her i de første uger kun haft grund til at rose og bakke op om. Praksis og den tradition der er for rapporttager på dsu.dk bliver fortrinligt videreført af den nye redaktør.
Fra FIDE, ECU og Nordisk Skak Forbunds møder i Dresden
Det er altid interessant at være til FIDE-kongres. Ikke mindst hvis man finder det interessant at se det politiske spil, og de mere eller mindre åbenlyse politiske aftaler realiseres på de generalforsamlinger og møder, hvor beslutningerne formelt tages. Det skader heller ikke, hvis man kan more sig over det der vel bedst kan beskrives som ”absurde teaterforestillinger”, når en sag skal trumfes igennem. Jeg har tidligere i rapporter fra FIDE-kongresser (2004 og 2006) beskrevet min foragt for den måde ”demokratiet i FIDE” udfolder sig. Der er intet nyt at berette der. Den danske indflydelse på beslutningerne er reelt ikke eksisterende, men med erfaringen fra tidligere og et bedre netværk til de andre delegerede, er der absolut også positive ting at tage med hjem.
Måden FIDE styres på er effektiv, men i mange tilfælde genererer styreformen rabiate løsninger på komplekse problemstillinger, hvor der i stedet var behov for omtanke og reel viden om skakspilleres vilkår.
Et eksempel: FIDEs regler for skakspillet revideres hvert fjerde år, og skulle have været det på denne kongres. Forud er gået en måneders lang proces med diskussion i FIDEs regelkomite. Erik Mouridsen har som formand for Skakdommerforeningen i Danmark deltaget i dette forarbejde pr. e-mail, og deltog i komiteens møder i Dresden, og sammen med mig, som tilhører i Executive Board møderne, hvor forslagene blev diskuteret.
Et af de kontroversielle punkter var et forslag fra regelkomiteen om at ændre den tid en spiller kan komme for sent til et parti fra 1 time, som er udgangspunktet nu, til 0 minutter. Dog sådan at turneringslederen kunne vurdere eventuelle overtrædelser på stedet, og arrangøren i øvrigt bestemme andet i indbydelsen. Mange talte varmt for 0 minutter i absolutte topturneringer, og 15 minutter som standardtid til brug i turneringer hvor ikke andet var angivet i indbydelsen. FIDEs deputy president Makropoulos forsøgte som ordstyrer med alle forhåndenværende midler, at få sidstnævnte til at blive Executive Boards anbefaling til generalforsamlingen.
Til generalforsamlingen dukkede FIDE-præsident Iljumshinov overraskende op. Da punktet kom op bad han om ordet. Iljumshinov havde engang måttet vente 10 minutter på en scene sammen med daværende IOC præsident Samaranch og sponsorer, på at Karpov mødte frem, så de kunne udføre hans første træk. Derfor fortalte FIDE-præsidenten at han insisterede på, at reglen skulle formuleres så det blev 0 minutter i alle partier uden undtagelser! En fuldstændig desavouering af turneringsledere og arrangørers ret til at indrette reglen efter forholdene.
Dette forslag er selvsagt intet mindre en katastrofe for det almindelige klub- og turneringsliv verden over. At forestille sig at man møder op til et parti i den lokale klubturnering, bare ét minut for sent. Det kan jo sket af mange grunde. Så er det turneringslederens pligt at dømme spilleren som taber af partiet. Det vil ganske enkelt få endnu flere til at finde sig andre fritidsaktiviteter end skak!
Ikke desto mindre udløste Iljumshinovs bemærkninger spontane klapsalver fra en stor del af salen, og fik opbakning fra flere ledende FIDE-folk. Makropoulos fik dog afværget at der blev taget stilling til spørgsmålet, før konsekvenserne er undersøgt nærmere. Det betyder at FIDEs regler nu skal besluttes af Presidential Board om et par måneder. Det er i sig selv meget kontroversielt og formentlig på kanten af vedtægterne, at flytte beslutnings kompetencen fra generalforsamlingen, men trods alt er det bedre med tid til at overbevise præsidenten om at hans forslag har katastrofale følger, end at det var blevet besluttet endeligt på generalforsamlingen. Hatten af for Makropoulos i dette tilfælde! Nu er det så op til personer i regelkomiteen, forbund og spillere at reagere så problemerne bliver synlige for Iljumshinov m.fl. Vi er i hvert fald ikke de eneste der er bekymrede, men der skal handles hurtigt!
Der er andre vidtrækkende justeringer af reglementet undervejs, som hvis de vedtages af Presidential Board træder i kraft fra 1. juli 2009. Erik Mouridsen og Skakdommerforeningen vil informere nærmere om dette senere og levere en dansk oversættelse.
Et punkt der er vedtaget, er at ændre ratingkoefficienterne for ELO-tal fra 20 til 30 for spillere under 2400, og fra 10 til 20 for spillere over 2400. Der kommer altså langt større udsving i ELO-ratingtallene fremover. Dog begrænses virkningen lidt ved at man går over til ELO-lister hver anden måned.
OL 2012 blev tildelt Istanbul i Tyrkiet med en klar stemmeovervægt mod Budva i Montenegro. I september 2010 afholdes OL i sibiriske Khanty-Mansiysk.
Den Europæiske Skak Union (ECU) havde ingen større emner på dagsordenen, men ledelsen blev desværre igen udstillet som svag, idet der er en del kritik af bud-procedurerne forud for tildelingen af ECU-arrangementer. Kritikken er nok kun delvist berettiget, og del i et spil der har til formål at svække ECU-formand Boris Kutin.
Nordisk Skak Forbund (NSF) holdt sit årlige møde. Det var et helt anderledes konstruktivt og positivt møde. Der blev talt om en omorganisering af de nordiske samarbejde, og der blev nedsat en lille gruppe uden dansk deltagelse som skal komme med et forslag i god tid før juli 2009, hvor NSF holder kongres.
I tilknytningen til kongressen i Helsingør planlægges der et nordisk skakseminar, som skal diskutere en række emner af fælles interesse for forbundene. Vi har grundlæggende de samme udfordringer, men vidt forskellige erfaringer med løsninger og tiltag.
Erik Søbjerg