Fra hovedbestyrelsesmødet 31. august

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

HB tog stilling til en række væsentlige spørgsmål på sit august-møde:

Skakligaen ændrer fra denne sæson 2008/2009 navn til Xtracon-Skakligaen, som led i en sponsoraftale med IT-firmaet, der hoster Unionens samlede IT-aktiviteter på nettet. Dansk Skak Union ser aftalen som en meget positiv anledning til at skabe ekstra opmærksomhed om divisionsturneringen, og udvikle erfaringer med at tiltrække sponsorer til dansk skak.

Reglementet for divisionsturneringen undergik mindre ændringer. HB besluttede desuden at arbejde videre med konkretiseringen af et forslag om ny betænkningstid i divisionsturneringen fra sæsonen 2009/2010. En betænkningstid med tidstillæg pr. træk forventes at give langt færre problemer for kamplederne, og forhåbentlig færre af de sager som ender i skaknævnet, og næsten alle vedrører tidnød situationer. Den nye betænkningstid vil bl.a. kræve investeringer i elektroniske ure for de deltagende klubber. Unionen vil i det kommende år også se på hvilke ure der vil blive anbefalet at spille med i forhold til den konkrete betænkningstid.

Hovedbestyrelsen har, trods sponsorindtægterne, på baggrund af budgettet for 2009 besluttet at foreslå en kontingentstigning på 100 kr. på alle medlemskategorier, samt indførelsen af et fælles ungdomskontingent der omfatter både børn og juniorer. Det er første gang siden 2004, at HB foreslår en kontingentstigning. Den er begrundet i de almindelige prisstigninger og ikke mindst den fortsatte nedgang i medlemstal og kontingentindtægter.

Alternativet til kontingentstigningen vil være særdeles ubehagelige nedskæringer i Unionens aktiviteter. Det er HB’s klare opfattelse, at det vil være en helt forfejlet strategi at spare sig ud af krisen. Der skal dog sideløbende med kontingentforhøjelsen udvises mådehold med nye udgifter og fokuseres på øgede indtægter bl.a. via skakserveren.

DM 2009 blev tildelt Silkeborg Skakklub. Spillestedet bliver Hotel Scandic Silkeborg – begge dele lige som i  2008. Turneringssystemet i Landsholdsklassen ændres så landsholdsklassen reelt udvides til at omfatte kandidatklassen. Det vil sige at alle med et gyldigt kandidatresultat eller mindst 2200 i dansk rating på et tidspunkt i løbet af året, kan deltage i den 9 runders landsholdsklasse med Dansk Schweizer. Desuden fjernes opdelingen mellem mester og basisklasser ved DM, så alle uanset ratingtal kan tilmelde sig grupper med enten 5 runder på 5 dage eller 7 runder på 7 dage.

Skakserveren fungerer, men det kniber med at gøre turneringsmodulet stabilt og driftsikkert. Et par testperioder de seneste par måneder har afsløret at det går fremad, men at der stadig er generende småfejl som skal rettes. Muligheden for at afvikle turneringer er helt central i forhold til at skabe kontinuerlig aktivitet og derfor har vi valgt at udsætte relanceringen af skakserveren til alt hvad der kan testes er testet og klar. Det bliver efter al sandsynlighed i starten af oktober måned, og den bliver i efteråret fulgt op af en løbende række af aktiviteter og arrangementer.

Vi er meget fortrøstningsfulde mht. skakserveren, som trods vanskelighederne og den lidt forkølede lancering i skrivende stund allerede har været kampplads for mere end 85.000 partier.

Hovedbestyrelsen diskuterede også den konkrete holdopstilling ved OL i åben række. Et flertal i HB tilkendegav, at man ikke vil ændre til den konkrete opstilling til OL 2008, men at HB kraftigt vil henstille til at landstræneren ikke foretager den slags dispositioner fremover, af hensyn til dansk skaks omdømme. Det er en diskussion, der bedst egner sig til at blive ført efter OL er overstået, i fred og ro.