OL-hold i åben række udtaget

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Peter Heine Nielsen – efter mange år som dansk ankermand på det danske landshold: bræt 3 på det danske hold i åben række ved OL i Dresden.

Det danske hold i åben række til Skak OL i november i Dresden, Tyskland er nu udtaget.  Det fik følgende sammensætning i brætrækkefølge:

1. GM Lars Bo Hansen
2. GM Sune Berg Hansen
3. GM Peter Heine Nielsen
4. GM Lars Schandorff
5. IM Allan Stig Rasmussen

Holdkaptajn: Per Andreasen.

På Dansk Skak Unions hjemmeside – debatsiderne – har der de sidste 14 dage floreret en debat om holdet – udtagelsesprocedurer – hvem skal spille? osv. Der er stillet talrige spørgsmål, – både gode og meget dårlige, som bunder i uvidenhed.

Man kritiserer også DSU for at forholde sig passiv og ikke deltage i debatten og mange vil gerne have hævet det almindelige informationsniveau. Dette sidste er jeg helt enig i, – derfor denne lille redegørelse på nogle af spørgsmålene.

GM Curt Hansen er blevet udtaget til holdet. Han valgte at melde afbud. Curt har spillet yderst lidt de sidste år, og vi er naturligvis mange der håber at han kommer stærkt tilbage på et tidspunkt.

GM Davor Palo er ikke blevet udtaget til holdet, og det undrer åbenbart en del mennesker. Davor har været fuldstændig passiv de sidste 2 år, hvorfor han ikke kunne komme i betragtning til udtagelse. Han er f.eks. heller ikke medlem af Dansk Skak Union, og det alene er jo problematisk i forhold til udtagelse. Også her er vi jo mange der håber at han meget snart kommer tilbage i skakrækkerne.

IM Jakob Vang Glud er der åbenbart mange der gerne ser på holdet. Det gør jeg f.eks. også, men pt. er han altså slet ikke stærk nok, og han er en klasse under de udtagne spillere. Det har jeg meddelt Jakob og det har han og jeg snakket meget om hen over sommeren.

Hvem udtager holdet? Det gør jeg. Kort og godt. Der er ingen deciderede kriterier. Jeg udtager de 5 spillere som jeg mener, kan lave det bedste resultat. Det behøves ikke nødvendigvis at være de højest ratede, men det var det altså denne gang. Og jeg var ikke i tvivl, det er de bedste spillere jeg har udtaget.

Holdopstillingen: Der er tradition for, at spillerne bliver hørt i dette spørgsmål. Denne gang ville Peter gerne lidt ned på holdet. Hvorfor er ligegyldigt i denne sammenhæng, men som man sikkert kan forstå, så har der været en omfattende mailkorrespondance spillerne og jeg imellem de sidste 3 uger, hvor vi har diskuteret dette spørgsmål. Og jeg kan garantere at enhver sten er blevet vendt. Derfor er det altså endt med den ”unaturlige” opstilling vi har valgt denne gang. Holdudtagelsen og opstillingen er alene mit ansvar, og kritik skal alene rettes mod mig.

Når holdet er udtaget, brætrækkefølgen er på plads og økonomien er på plads, ja så er det normalt således at jeg offentliggør holdet via DSUs hjemmeside. Jeg forstår at én af spillerne denne gang har offentliggjort holdet i et dagblad før det var helt officielt, og det har altså givet anledning til en del forvirring og spekulationer på DSUs debatsider. Det vil ikke ske igen.

Et enkelt medlem stiller i dag det begavede spørgsmål: ”Hvorfor sender man ikke 6 herrespillere til OL, måske på bekostning af holdlederen”? ”(Er det fordi det er en flok ego-er der er udtaget).”

Lad mig lige svare på den.
Lad mig tage det sidste først. Ja, selvfølgelig er det en flok egoer der er udtaget. Alle Skak mestre er egoer – det er jo blandt andet derfor at de er blevet så gode til at spille skak. I bund og grund er skak jo et EGO spil – og ikke et holdspil. Det bringer mig videre til det næste. Holdlederen kan selvfølgelig ikke undværes, det burde være åbenlyst for de fleste. Så længe det går godt er det jo ikke noget problem, men i krisesituationer skal holdlederen jo træde i karakter. De spillere vi har lige nu er jo ikke decideret besværlige, men for bare få siden var der jo evindelige diskussioner hver gang man var til OL og holdet skulle stilles. En enkelt meget ”besværlig” spiller kan hurtigt ødelægge alt, og hvad ville man så gøre uden holdleder?
Jeg gør det, at jeg lader spillerne selv sætte holdet fra runde til runde, – kan man ikke blive enige, så træffer jeg afgørelsen. Det er jo vigtigt at spillerne ikke er sure på hinanden, så er det meget bedre at en eller flere er sure på mig! Det er meget vigtigt at der hele tiden er en god stemning spillerne imellem, og hvis der absolut skal være en der er ”det dumme svin” – så skal det være holdlederen.

I øvrigt er der jo til et OL mindst 1000 praktiske ting der skal laves, skulle spillerne selv gøre det??

6 spillere ville jo også være én for meget, det ville blive alt for svært at stille holdet fra gang til gang. Spilleren koster i øvrigt penge, hvorimod holdkaptajnen er fuldstændig gratis. Jeg er jo den eneste der er aldeles ulønnet af DSU.

Disse var ordene!