Beslutning om skakspilserver

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Hovedbestyrelsen i Dansk Skak Union har i løbet af de seneste tre uger afholdt to ekstraordinære møder, hvor det helt centrale emne har været at tage stilling til i alt tre tilbud om leveringen af en skakspilserver til Unionen.

Jeg er glad for at kunne konstatere, at det var en enig hovedbestyrelse, der lørdag den 18. november traf den meget vigtige beslutning. Det endelige valg faldt på et tilbud fra firmaet Mølgaard & Nielsen. Firmaet ejes af Tomas Hutters, der er en kendt figur i det danske skakliv, bl.a. som en meget stærk spiller (International Mester) og med stor erfaring indenfor internetskak.

Der forestår nu et arbejde med udfærdigelse af den endelige kontrakt, og derefter godt et halvt års udviklingsarbejde, inden man vil kunne spille skak på Internettet i Unionens regi. Det ambitiøse projekt skal være løftestenen for en koordineret medlemskampagne, der øger kendskabet til det organiserede skakliv i Danmark blandt de mange skakinteresserede, og sikre den hårdt tiltrængte vækst i medlemstallet.

Et vigtigt element i skakserverplanerne er indførelsen af en ny medlemsform af Unionen, Netmedlem, som giver ret til at spille online på den kommende skakspilserver. Endvidere ønsker HB at overføre det nuværende enkeltmedlemskab fra hovedkredsene til Unionen, i forbindelse med at det gøres muligt at blive medlem af Unionen direkte via skakspilserveren, som Personligt medlem, hvor bl.a. Skakbladet og retten til at spille koordinerede turneringer er obligatorisk. Disse forslag om ændring i medlemstyperne vil blive forelagt delegeretmødet 2007.

På møderne blev der desuden taget endelig stilling til udformningen af reglementet for landsholds- og kandidatklassen ved DM. Spillere over 2300 i rating med et gyldigt kandidatresultat, samt IM’ere og GM’ere, er garanteret deltagelse i LH-klassen, der afvikles som en Schweizergruppe over 9 runder.

Erik Søbjerg
Formand, Dansk Skak Union