Kursus: Skakstyrke og Pædagogik

Dansk Skole Skak afholder 2-3. september på Tjele Efterskole et kursus, der også i høj grad henvender sig til ungdomsledere Dansk Skak Union. Kursets mål er at styrke deltagerne såvel skakfagligt som pædagogisk og at give dem indblik i undervisningsredskaber til brug i skaktræningen med børnene. Desuden en forståelse af, hvordan børnene opfatter forskellige ledertyper.
Undervisere i det rent skaklige vil være så stærke kræfter som Jakob Vang Glud og Allan Stig Rasmussen, mens rutinerede Kaj Elkjær Larsen og Mads Jacobsen varetager pædagogikundervisningen.

Mere information om dette og andre kurser, hvoraf flere er af interesse også for ungdomsledere i DSU-regie, kan sammen med evalueringer af tidligere afholdte kurser findes på:

www.skoleskak.dk/kursus