DM dispensation

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse har i en mailafstemning, med et klart flertal besluttet at give dispensation til Jacob Aagaard, i relation til deltagelse i Landsholdsklassen ved DM 2006, fra kravet om, at være FIDE-registreret hos et forbund, der er en del af rigsfællesskabet. Begrundelsen er, at Jacob Aagaard uforvarende er blevet fanget i en situation, hvor en fra FIDE’s side fejlagtig behandling af hans forbundsskifte fra Danmark til Skotland, har medført, at han nu hos FIDE er opført som skotte, før han selv ønskede det. En væsentlig fejl er herunder at Dansk Skak Union ikke blev kontaktet af FIDE inden forbundsskiftet blev foretaget, som det ellers er et krav ifølge såvel FIDEs regler på området som normal praksis.

På hovedbestyrelsens vegne

Erik Søbjerg